Stojanovo náměstí 5/3, 76701 Kroměříž 573 338 952 fakromeriz-smo@ado.cz

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od 28. 11. 2021

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:
Ne 28. 11. 2021, 1. adventní (1. pátek)

Prosíme za naše rodiny, aby se stávaly místem pokoje, lásky, vzájemného pochopení a radostného soužití

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Prosíme tě, Bože, ať nás účast na Kristově oběti posiluje, abychom se uprostřed světa učili milovat to, co nepomíjí, a drželi se hodnot věčných.

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Prosíme za naše rodiny, …

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

MODLITBA MANŽELŮ – za sebe navzájem

Pane, učiň z našeho domova domov lásky,

kde nejsou urážky, protože Ty nám dáváš porozumění,

kde není hořkost, protože Ty nám dáváš trpělivost,

kde není hněv, protože Ty nás učíš odpouštět,

kde není opuštěnost, protože Ty jsi stále s námi.

Pane, učiň z našeho života stránku popsanou Tebou.

Ať nám každého rána vzejde nový den oddanosti a oběti.

Ať každý večer vidíš, jak naše manželská láska je stále větší.

Ať si po celý den pomáháme radou i skutkem.

Pane, pomoz nám,

abychom své děti vychovávali podle Tvého obrazu a ke Tvé podobě.

Abychom svou lásku prožívali podle Tvé vůle.

Abychom ve svém štěstí viděli důvod milovat Tě stále víc.

Abychom mohli dávat druhým z toho všeho, co jsi nám dal Ty. Zveme Tě do svého domu, Pane. Kéž se Ti u nás zalíbí!

https://www.modlitba.cz/modlitba-v-zivote/seznam-modliteb/modlitby-rozdelene-podle-formy-zpusobu/prosby-primluvy/za-rodinu-deti-manzelstvi