Stojanovo náměstí 5/3, 76701 Kroměříž 573 338 952 fakromeriz-smo@ado.cz

KVĚTNÁ NEDĚLE

Minulou neděli jste při sbírce na potřeby farnosti věnovali 15 180 Kč. „Pán Bůh zaplať.“

Dík patří všem, kdo jste dnes přinesli schránky s postní almužnou. Kéž vám Pán vaše postní úsilí bohatě odmění.

Velké poděkování patří všem ženám, které napekly a přinesly koláče a cukroví na páteční poutní slavnost v kostele sv. Mořice, a všem, kdo se jakýmkoliv způsobem zapojili při přípravě a průběhu celé slavnosti – zvláště při liturgii, výzdobě, úklidu a vytváření zázemí pro poutníky. Upřímné „Pán Bůh zaplať“ také každému z vás za vaše modlitby a oběti za Boží požehnání pro všechny poutníky a celou farnost.

Vstupujeme do Svatého týdne. Věnujte pozornost farnímu zpravodaji. Najdete v něm nejen pořad bohoslužeb o Velikonocích, ale také pozvání na adorace a chvíle společné i soukromé modlitby během svátečních dnů. Pořad bohoslužeb ve Svatém týdnu je také na vývěsce a na webových stránkách naší farností.

Příležitost ke svátosti smíření je v pondělí, v úterý a ve středu. Zpovídá se v kostele sv. Mořice od 15 do 17 hod.

V pondělí bude mše svatá v 17. hod. v kostele sv. Jana Křtitele. Po mši svaté vás studenti Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži zvou na křížovou cestu městem.

Velký pátek je dnem přísného postu. Zahajujeme novénu před svátkem Božího milosrdenství. Přijďte odpoledne v 15 hod. do kostela sv. Mořice na modlitbu Korunky k Božímu milosrdenství a na pobožnost křížové cesty.

Na Hod Boží velikonoční se koná sbírka na kněžský seminář. Při dopoledních bohoslužbách bude žehnání pokrmů ke svátečnímu stolu.

V kostele sv. Mořice si můžete prohlédnout výstavu VELIKONOCE očima žáků ZŠ. Výstava potrvá do 2. dubna. Připravili ji děti z CZŠ v Kroměříži.

Zapište se prosím na stráž u Božího hrobu. Formulář je na stolečku u vchodu do  kostela sv. Mořice.

Pokladnička u Božího hrobu slouží na podporu křesťanů ve Svaté zemi, kteří jsou ve velmi obtížné situaci.

TRIO EXPRES dvojčíslo v PDF: KVĚTNÁ NEDĚLE a Slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ