Stojanovo náměstí 5/3, 76701 Kroměříž 573 338 952 fakromeriz-smo@ado.cz

3. neděle v mezidobí – NEDĚLE BOŽÍHO SLOVA

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF


Dnešní sbírka je určena na podporu biblického apoštolátu. Minulou neděli jste při sbírce na potřeby farnosti věnovali 15 565 Kč. „Pán Bůh zaplať“ za vaše dary.

Dnes večer bude adorace v kostele sv. Mořice v 19 hod.

V úterý je svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola. Tím svátkem se završuje Týden modliteb za jednotu křesťanů. Nezapomínejme však na tento úmysl dále pamatovat ve svých modlitbách.

Za týden je 4. neděle v mezidobí. V kostele sv. Mořice bude mši svatou v 7.45 hod. a v 10.15 hod. sloužit P. Dominik Kovář, který je kaplanem v Holešově. Po mši svaté bude udělovat novokněžské požehnání.

Děkuji všem, kdo jste se zapojili do synodální cesty, scházeli se ve skupinkách ke společné modlitbě a sdílení. Vedoucí skupinek dostali pokyny jak předat obsah těchto setkání diecézním koordinátorům. Doporučuje se formulář vyplňovat při společném setkání celé skupinky. A vytrvejte ve společném setkávání i dál. Je to důležité pro křesťanský život a duchovní růst.

Další informace najdete ve farním zpravodaji. Doporučuji vaší pozornosti Večer chval, který je tuto středu, a také článek ONLINE SETKÁNÍ nejen pro KOSTELNÍKY. Je to nabídka pro všechny, kdo se starají o přípravu kostela na mši svatou, liturgické oděvy nebo úklid. (viz www.liturgie.cz)