Stojanovo náměstí 5/3, 76701 Kroměříž 573 338 952 fakromeriz-smo@ado.cz

2. neděle adventní

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF


Dnes večer bude adorace v kostele sv. Mořice v 19 hod.

Rok sv. Josefa se završuje 8. 12. 2021

Při vyhlášení Roku sv. Josefa papež František řekl: „Bůh svěřil sv. Josefovi nejcennější poklady – Ježíše a Marii, a on to plně opětoval s vírou, odvahou, něhou, ‚otcovským srdcem‘. Vzývejme jeho ochranu nad církví v této době a učme se od něj ustavičně a pokorně plnit Boží vůli.“

Přestože nebylo možné během roku rozvinout mnohé aktivity, uchovejme si hlubokou úctu k tomuto světci a svěřujme mu často jak rodinu církve, tak rodinu farnosti i naše nejbližší, naše rodiny. Na kartičce s farním pastoračním úmyslem pro tento týden jsou litanie ke sv. Josefu.

SVÁTKY V TÝDNU

Pondělí 6. 12. – sv. Mikuláše, biskupa

Úterý 7. 12. – památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve

Středa 8. 12. – slavnost PANNY MARIE, POČATÉ BEZ POSKVRNY

PRVOTNÍHO HŘÍCHU,

Je to doporučený svátek - věřícím se doporučuje účast na mši svaté.

  1. prosince je 3. neděle adventní, neděle GAUDETE.

Pořad bohoslužeb ve středu 8. 12.

  6.00 hod. – kaple sv. Vincence de Paul

11.30 hod. – kaple sv. Kříže

17.00 hod. – kostel sv. Mořice

18.00 hod. – kostel Všech svatých v Hradisku

UPOZORNĚNÍ na změnu bohoslužeb

Ve středu 8. 12. bude mimořádně mše svatá v kostele sv. Mořice v 17 hod. V kostele sv. Jana Křtitele v ten den mše svatá NEBUDE.

RORÁTY u sester Vincentek

Na rorátní mše svaté jste zváni v pondělí, ve středu a v pátek do kaple sv. Vincence na Malém Valu vždy od 6 hod.

Úmysly, na které budou obětovány mše svaté v prvním čtvrtletí nového roku, jsou zapisovány  v kostele a také ve farní kanceláři.

Prosíme, nahlaste nám NEMOCNÉ, kteří nemohou přijít do kostela, aby je kněz mohl před vánočními svátky navštívit a posloužit jim svátostmi.