Stojanovo náměstí 5/3, 76701 Kroměříž 573 338 952 fakromeriz-smo@ado.cz

13. neděle v mezidobí

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF


Dnes večer bude adorace v kostele sv. Mořice v 19 hod.

Minulou neděli jste při sbírce na potřeby farnosti věnovali 20 340 Kč. Kéž Bůh odmění vaši štědrost.

Ve zpravodaji najdete také poděkování, které obdržel otec arcibiskup Jan od papeže Františka za sbírku Svatopetrský haléř.

V sobotu 26. července vysvětil otec arcibiskup 5 novokněží pro naši arcidiecézi. Děkujme Bohu, ale také jak nám připomíná biskup Antonín, vytrvejme v modlitbě za nová kněžská povolání, protože ve druhém ročníku máme jednoho bohoslovce, ve třetím dva, ve čtvrtém nikoho a v pátém jednoho. Výzva našeho Pána: „Proste proto Pána žně, aby poslal dělníky na svou žeň,“ nám dává naději, ale činí to závislé i na našich vytrvalých prosbách. Pamatujme tedy osobně i ve farnostech při růženci, při mši svaté i při adoracích na tuto velkou věc pro celou naši arcidiecézi.

V úterý je slavnost SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLŮ.

Ve středu 30. června bude mše svatá v 17 hod. v kostele sv. Mořice. V kostele sv. Jana Křtitele mše svatá nebude.

Pátek je první v měsíci. V kapli sv. Vincence bude adorace od ranní mše svaté do 13.30 hod. V kostele sv. Mořice se bude zpovídat od 15 do 17 hod.

Za týden je14. neděle v liturgickém mezidobí.

Z rozhodnutí arcibiskupa Jana bude sbírka příští neděli 4. července ve všech kostelích olomoucké arcidiecéze určena na pomoc lidem na Jižní Moravě, postiženým přírodní katastrofou.

Přijměte pozvání na Benefiční koncert Pěveckého sboru Moravan, jehož výtěžek bude převeden na charitní účet pro přírodní katastrofou postižené občany obcí na břeclavsku. Koncert se uskuteční ve čtvrtek 1. července v 19 hod. v našem kostele svatého Mořice.

Milosrdné sestry sv. Vincence zvou všechny děti na Dětský den. Uskuteční se na zahradě nemocnice na Malém Valu v úterý 29. června od 14 do 17 hod. Děti se mohou těšit na soutěže, jízdu sanitkou, skákací hrad i občerstvení. Soutěžíme i v dešti. Vyhrává každý a vstup je ZDARMA!

Další informace jsou ve farním zpravodaji.