Jednání členů pastorační rady naší farnosti se koná v úterý 13. února v 19 hod. na vikárce.

Na POPELEČNÍ STŘEDU – 14. února – vstupujeme do postní doby. Mše svatá bude zde v kostele sv. Mořice v 17.00 hod. V kostele sv. Jana Křtitele mše svatá nebude. V kostele sv. Cyrila a Metoděje v Psychiatrické nemocnici bude mše svatá mimořádně v 15.30 hod.

Popeleční středa je den přísného postu: zdrženlivosti od masa i újmy v jídle. Zdrženlivost od masa zavazuje od 14 let, újma v jídle od 18 do 60 let. Při mši svaté se uděluje svátostina POPELEC. Jejím přijetím vyjadřujeme svou ochotu konat pokání a co nejlépe se připravit na velikonoční svátky.

Pobožnost KŘÍŽOVÉ CESTY se budeme modlit v pátek v kostele sv. Mořice, v neděli v kostele sv. Jana Křtitele, vždy přede mší svatou. Prosím společenství i jednotlivce: napište se na vedení pobožnosti křížové cesty. Rozpis je v sakristii. První křížovou cestu v pátek 16. února budou mít ti, kdo se připravují na svátost biřmování.

Příští neděle je 1. neděle postní. Uskuteční se sbírka na potřeby farnosti.

V naší farnosti začíná bližší příprava dětí na první svaté přijímání. Na zahájení přípravy se uskuteční schůzka rodičů, a to v pondělí 12. února v 18.00 hod. Rodiče, přijďte do společenské místnosti, která je v tzv. vikárce – budově vedle farního kostela. Vstup prostředním vchodem.

Ve farním týdeníku najdete pozvání na akce, které jsou před námi. V tomto týdnu jste zváni ve středu na besedu s biskupem Mons. Václavem Malým, v sobotu na setkání společenství Třetího řádu sv. Františka.

Na stole u bočního vchodu je schránka, do které prosím vkládejte vaše návrhy kandidátů do pastorační rady naší farnosti. Nově tam najdete také symbolickou SPZ. Jde o nabídku pro manžele, kterou dává k dispozici Děkanátní rodinné centrum. Připravila ji nadace CREDO. Způsob použití je popsán na zadní straně SPZ. Touto formou můžete v tomto týdnu, kdy slavíme Národní týden manželství, dát najevo spoluobčanům, že si vážíte manželství a rodinného života.

Výzva k modlitbě a postu za mír ve světě ke stažení