Stojanovo náměstí 5/3, 76701 Kroměříž 573 338 952 fakromeriz-smo@ado.cz

28. neděle v mezidobí

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF

Sestry a bratři,

od zítřejšího dne - pondělí 12. října - platí, že bohoslužeb se může účastnit nejvýše 10 osob.

Kaple Povýšení sv. Kříže v klášteře na Koperníkově ulici, kaple sv. Vincence na Malém Valu a kostel sv. Cyrila a Metoděje v Psychiatrické nemocnici jsou uzavřeny pro veřejnost.

Příští neděli už nebudou navíc bohoslužby během dopoledne v kostele sv. Jana Křtitele.

Pokud jde o kostel sv. Mořice a kostel sv. Jana Křtitele, ve všední dny i v neděli zůstává pořad bohoslužeb beze změny. Abychom dodrželi ustanovení o počtu maximálně 10 osob, bude mše pouze pro přihlášené. Přednost má rodina, na jejíž úmysl je obětována mše svatá. Zavolejte do farní kanceláře a nahlaste počet osob, které přijdou na mši svatou. Pastorační asistentka to zapíše na pořadník. Číslo telefonu (573 338 952) je uvedeno v každém vydání našeho zpravodaje a na internetových stránkách naší farnosti. V kanceláři vám podají informace, který den jsou ještě volná místa.

Pamatujme na dodržování stanovených hygienických opatření. Je to projev ohleduplnosti a blíženské lásky k těm, kteří jsou nemocí nejvíce ohroženi. Prosíme ty, kdo patří k ohrožené skupině nebo se necítí zdrávi, aby raději zůstali doma. Využívejte příležitosti sledovat mši svatou prostřednictvím televize Noe, Radia Proglas a videopřenosů. Pro všechny, kdo se nemohou z vážných důvodů účastnit bohoslužeb, platí dispenz od osobní účasti na nedělní mši svaté. Pamatujme však na to, že rozhodně nejde o dispens od života z víry a svátostí. 

V duchu toho, co doporučuje náš arcibiskup Jan, nabízíme v kostele sv. Mořice tyto možnosti:

  • Kostel sv. Mořice je celodenně otevřen k individuální návštěvě a modlitbě u svatostánku
  • Možnost individuálně přistoupit ke svatému přijímání bude od pondělí do pátku odpoledne od 16 do 16.30 hod.
  • Možnost prožít půl hodiny adorace před vystavenou Nejsvětější svátostí bude od pondělí do pátku v 19 hod. večer. Aby se mohli farníci vystřídat aspoň jednou za týden při počtu adorátorů do povolených deseti lidí, je nutné se na adoraci přihlásit, a to opět přes farní kancelář.
  1. října 2020 je MISIJNÍ NEDĚLE. Sbírka na misie je odložena na pozdější termín.

Naši biskupové nás prosí, abychom se v rodinách modlili růženec na úmysl ukončení pandemie nemoci COVID-19. Minulý týden jsme si dali za úkol modlit se růženec zvláště za obnovu rodin a za růst kněžských a řeholních povolání. Spojme tyto důležité úmysly a modleme se růženec s velkou důvěrou v Boží lásku a mocnou přímluvu Panny Marie.