POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF

SVÁTKY V TÝDNU

Pondělí 14. 9. – svátek Povýšení svatého Kříže

Úterý 15. 9. – památka Panny Marie Bolestné

Středa 16. 9. – památka sv. Ludmily, mučednice, DEN CÍRKEVNÍCH ŠKOL

V neděli 20. září slavíme naši farní pouť k sv. Mořici. Dojde ke změně bohoslužeb. Mše svatá v 10.15 hod. nebude. Přesune se na odpoledne ve 14.30 hod. Sloužit ji bude P. Milan Maštera a po mši svaté bude udělovat novokněžské požehnání. Přijměte pozvání na odpolední setkání nás farníků. Večerní mše svatá v 18 hod. nebude v kostele sv. Jana Křtitele. Bude sloužena v kostele sv. Mořice.

O poutní slavnosti je možné získat plnomocné odpustky. Využijte příležitosti ke svátosti smíření během týdne. Modleme se, abychom slavili pouť s co největším duchovním užitkem.

Prosíme, kdo můžete, zapojte se do úklidu a služeb při přípravě pouti. Informace jsou ve farním zpravodaji. A prosíme také ženy, aby pamatovaly a k té příležitosti napekly sladké a slané pečivo a přinesly na proboštství nejpozději v sobotu před poutí. VELMI DĚKUJEME!

Příští neděli se uskuteční sbírka na potřeby farnosti.

V úterý 22. září je náš adorační den. Na stole u vchodu do kostela je rozpis na jednotlivé hodiny adorace. Zapište se prosím jak společenství, rodiny, tak jednotlivci. Na adoraci jsme zváni všichni. Svobodně si vyberte vhodný čas a určitě přijďte.

Dnes se ve světě koná sbírka na pomoc křesťanům ve Svaté zemi. Své dary můžete dnes i během celého týdne vložit do pokladničky u vchodu do kaple Panny Marie Bolestné, která je viditelně označena. Dary přijímáme také v sakristii nebo ve farní kanceláři.

V tomto týdnu začíná výuka náboženství pro děti, které navštěvují státní školy. Informace jsou na vývěsce a zde v záložce „Výuka náboženství.“

Pro žáky 2. stupně ZŠ připravujeme pouť na Klimentek. Rodiče, vyzvedněte si informace v sakristii nebo ve farní kanceláři.

Děti ve věku 3-6 let zveme na katecheze Dobrého pastýře. Rodiče, kontaktujte pracovnice Centra pro rodinu. Informace jsou ve zpravodaji.

Ve středu 16. září ve 20 hod. se v rámci festivalu FORFEST 2020 uskuteční koncert v našem kostele sv. Mořice. Jste srdečně zváni. Další koncert bude v neděli 27. září. A přijměte pozvání také na Svatováclavský koncert. Informace jsou ve zpravodaji a na vývěsce.

Putovní výstava velkoformátových fotografií, která je nyní v zadní části našeho kostela, je dílem fotografického spolku ČLOVĚK A VÍRA. Zůstane v našem kostele do konce měsíce září.