Stojanovo náměstí 5/3, 76701 Kroměříž 573 338 952 fakromeriz-smo@ado.cz

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od 21. 5. 2023

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:
Ne 21. 5. 2023, 7. velikonoční

Bože, požehnej úsilí všech, kteří se rozhodnou během misií pro pokání a život z víry.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Aleluja. Nenechám vás sirotky, praví Pán, jdu a zase k vám přijdu a vaše srdce se bude radovat. Aleluja.

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Bože, požehnej úsilí …

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

Pane Ježíši, svatý František z Assisi, Ti v slzách řekl: “Ty jsi můj Bůh, moje všechno!”.

I my ti dnes chceme říci: Ty jsi můj Bůh, moje vše!

Trpěl jsi za nás, protože jsme ve tvých očích vzácní. Dej nám uzdravení a obnov naši víru.

Učiň nás nositeli a svědky své lásky.

Osvoboď naše srdce ode všeho, co není láska.

Ty jsi můj Bůh, moje Vše! Žehnej každému z nás, našim rodinám a celému světu. Amen.

 

Nauč nás, Pane, vidět tvýma očima,
-
když nedokážeme vidět za své problémy.

- když čelíme situacím nespravedlnosti.

- když máme pocit, že ztrácíme víru v sebe a v druhé.

Pane, rozmnož v nás touhu začít znovu

- tváří v tvář zkouškám života.

- tváří v tvář únavě a sklíčenosti.

- tváří v tvář pronásledování.

Pane, učiň nás nástrojem své lásky,

- když uzavřeme svá srdce soucitu.

- když neprojevujeme vděčnost za život.

- když jsme slepí k potřebám druhých.

https://www.missio.cz/aktuality/24-brezen-den-modlitby-a-postu-za-misionare-mucedniky-4/