Stojanovo náměstí 5/3, 76701 Kroměříž 573 338 952 fakromeriz-smo@ado.cz

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od 23. 10. 2022

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:
Ne 23. 10. 2022, 30. mzd.

Bože, prosíme za dar víry a potřebnou sílu pro všechny hledající a pro ty, kdo ztratili nebo nevidí smysl svého života.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Aleluja. Chválíme tě, Bože, náš Pane, a velebíme tě spolu se slavným sborem tvých apoštolů. Aleluja.

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Bože, prosíme za dar víry a potřebnou sílu …

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

Obětování dne

Věčný Otče, skrze ruce Nejčistší Panny Marie,
vkládám do kalicha,
který dnes každý kněz u oltáře pozvedá,
své myšlenky, práce, námahy a bolesti,
svou přítomnost, minulost, budoucnost,
všechny své hříchy,
své drahé,
všechny duše na světě,
duše v očistci i smrt.

Obětuji ti každý úder svého srdce,
každý svůj dech,
každý svůj krok,
každé slovo, s úmyslem,
aby všechny tyto mé činnosti
byly tebou proměněny právě v tolik úkonů lásky,
jako smíření za hříchy světa.

Dej, aby se můj den
stal ve spojení s tvým Synem Ježíšem Kristem,
jedinou nepřetržitou mší svatou,
neustálou obětí,
věčným přijímáním. Amen.

http://www.fatym.com/view.php?nazevclanku=obetovani-dne&cisloclanku=2020010096