Stojanovo náměstí 5/3, 76701 Kroměříž 573 338 952 fakromeriz-smo@ado.cz

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od 24. 7. 2022

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:
Ne 24. 7. 2022, 17. mzd.

Bože, prosíme o milost odpuštění těm, kteří nám jakkoli ublížili, abychom mohli žít v pokoji srdce.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Aleluja. Já jsem vás vyvolil, abyste šli a přinášeli užitek a váš užitek aby byl trvalý, praví Pán. Aleluja.

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Bože, prosíme o milost odpuštění …

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

Vojtěch Cikrle: Doby krizí jsou časem světců (1)

… Co je to vlastně svatost, co je charakteristikou světce? Jednoduše se dá říct, že je to člověk, který je zcela odevzdán do Boží vůle. Který věří, že Bůh je dobrý, hledá, co se mu líbí, a podle toho jedná. Světcům stavěli naši předkové podél cest sochy, které měly pro jejich život velký význam. Obdivovali Boží působení v lidech, kteří s Bohem dokázali takto žít a s jeho pomocí zvládnout své životní situace. Dnes nás podél cest obklopují všudypřítomné reklamy na všechno možné. Sochy světců byly a jsou reklamami na to, jak žít.

Svatí se nikdy ne vznášeli v oblacích, ale žili v každodenní tvrdé realitě. Často jim šlo nejen o zdraví, ale také o život. My občas sami sebe přesvědčujeme, nebo nás o tom přesvědčují druzí, v jak těžké situaci a nepřízni doby žijeme - a tím nemyslím jen tu aktuální, kdy se potkáváme s různými nákazami a s obavami sledujeme vývoj blízkého válečného konfliktu. Svědkové viry uvažovali jinak. Ve všech životních situacích, nejen v těch radostných či úspěšných, ale i v období moru, hladu, válek, rozvratů a nejrůznějších ohrožení a krizí, se v úzkém společenství s Kristem stávali pro druhé světlem, které díky okolním temnotám více vynikalo. Svatí nám odkazují nepochybnou zkušenost, že řešení jakýchkoliv životních situací je nám vždycky tak vzdálené, jak jsme my sami vzdáleni Bohu. … (Katolický týdeník, 27/28 2022 - zkráceno)