Stojanovo náměstí 5/3, 76701 Kroměříž 573 338 952 fakromeriz-smo@ado.cz

Aktuálně – Středa 14. 10. 2020

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF

Nové nařízení Vlády ČR omezuje od dnešního dne počet účastníků bohoslužeb na 6 osob.

V naší farnosti budou slouženy mše svaté v kostele sv. Mořice i v kostele sv. Jana Křtitele podle pravidelného pořadu bohoslužeb. Účast je pouze pro přihlášené a přednost má rodina, na jejíž úmysl je obětována mše svatá.

Přihlásit se můžete telefonicky ve farní kanceláři (573 338 952) nebo na formuláři v kostele sv. Mořice. Kostel je celodenně otevřen pro osobní modlitbu před svatostánkem.

Možnost individuálního přijetí svatého přijímání je v kostele sv. Mořice ve všední dny od 16 hod. V tu dobu je také možné přistoupit ke svátosti smíření. V neděli je možné individuálně přijmout svátosti v době od 9 do 10 hod.

Ve všední dny v 19 hod. je v kostele sv. Mořice půlhodinová tichá adorace. Také na ni je nutné se přihlásit. Na závěr adorace kněz podá svaté přijímání.

Na požádání kněží navštíví nemocné a poslouží jim svátostmi.

 

Informace na webu Arcibiskupství olomouckého:

https://www.ado.cz/2020/10/13/nova-omezeni-vlady-ohledne-bohosluzeb-a-nabozenskych-akci-od-14-rijna/