Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:
Ne 10. 10. 2021, 28. mzd.

Bože, prosíme o dar moudrosti, prozíravosti a všechny potřebné milosti nově zvoleným politikům, daruj jim odpovědnost k uspořádání správy státu.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Budeš-li uchovávat v paměti viny, Hospodine, Pane, kdo obstojí? Ale u tebe je odpuštění, Bože.

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Bože, prosíme o dar moudrosti, prozíravosti

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

Přijď, Duchu Svatý

Přicházej jako světlo, které v náš prozáří jakékoliv temnoty.

Přicházej jako jistota, která vysvobozuje z pout závislostí.

Přicházej jako radost, která dává našemu životu lesk a půvab.

Přicházej jako pokoj, který vítězí nad nesouladem a zmatkem.

Přicházej jako krása, která je pramenem všeho skutečně krásného.

Přicházej jako štěstí, které je naplněním všeho, po čem toužíme.

Přicházej jako víra, kterou poznáváme Boží záměry a odpovídáme na ně.

Přicházej jako naděje, která nás chrání před skleslostí a sobectvím.

Přicházej jako láska, která v nás spojuje božské a lidské a kterou se stáváme jako Ty darem pro druhé.

Přijď, Duchu Svatý.

(Vojtěch Cikrle) https://www.biskupstvi.cz/modlitby-k-duchu-svatemu