Stojanovo náměstí 5/3, 76701 Kroměříž 573 338 952 fakromeriz-smo@ado.cz

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od 28. 2. 2021

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:
Ne 28. 2. 2021, 2. postní, (1. pátek)

Prosíme o milost prožít postní dobu ve víře, naději a lásce posíleni modlitbou, postem a ochotou rozdělit se.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Mé srdce k tobě mluví, má tvář tě hledá: Hospodine, hledám tvou tvář. Neskrývej svou tvář přede mnou.

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Prosíme o milost prožít postní dobu ve víře, …

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

Anselm Grün:  Objevit cestu k prameni

Při putování je důležité dostatečně pít, abychom doplnili tekutiny, které jsme ze sebe vydali pocením. Na túrách jsme vždycky odkázáni na to, že najdeme potok nebo pramen, kde si budeme moci doplnit polní láhve. Stejný je i obraz našeho života. I zde vydáváme síly při práci a v nasazení pro druhé. Neustále potřebujeme pramen, z něhož bychom mohli načerpat občerstvení a obnovit ztracené síly. Pro mne je takovým pramenem všedního dne ticho. Ztiším se a obrátím se do vlastního nitra a tak se napojím na svůj vnitřní zdroj. Už ticho samo je tím zdrojem, který mi umožní načerpat osvěžení, podobně jako putování po horách nebo poslech krásné hudby. I tehdy se dotýkám svého nitra. Duše se naladí na stejnou vlnu, a jestliže byla unavená, osvěží se. Pojem natankování není jako obraz vhodný, jakkoliv se ho dnes s oblibou užívá, chceme-li vyjádřit, že potřebujeme doplnit své vnitřní nádrže. S plnou nádrží mohu jet pouze tak dlouho, pokud se zase nevyprázdní. Jsem-li ale ve styku se svým vnitřním pramenem, nepotřebuji tankovat, mohu z něj čerpat kdykoliv, protože tryská ve mně. Nesmím mu však klást překážky, aby nevyschl. On totiž neslouží mému egu, které se mi snaží namluvit, že se mohu neomezeně zatěžovat, ale chce skrze mne proudit dál. To je však možné jedině tehdy, když vykážu své ego na patřičné místo vzadu a nechám se prostoupit Duchem Svatým.

Audio: https://www.proglas.cz/program/detail-poradu/2021-01-29-05-27-00/