Stojanovo náměstí 5/3, 76701 Kroměříž 573 338 952 fakromeriz-smo@ado.cz

Svátost pomazání nemocných

Je určená zvláštním způsobem k tomu, aby posilovala ty, kteří jsou postižení nemocí.

Zvláštní milost svátosti má tyto účinky:

  • spojení nemocného s Kristovým utrpením, k jeho vlastnímu prospěchu i prospěchu církve;
  • útěchu, pokoj a odvahu, aby křesťansky snášel utrpení nemoci nebo stáří;
  • odpuštění hříchů, jestliže je nemocný nemohl obdržet ve svátosti pokání;
  • uzdravení, jestliže to prospívá ke spáse duše;
  • přípravu na přechod do věčného života.

Církev kromě pomazání nemocných poskytuje těm, kteří se chystají opustit tento život, pokrm na cestu (viatikum), eucharistii.

Jestliže nemocný, který přijal pomazání, znovu nabude zdraví, může v případě další těžké nemoci tuto svátost znovu přijmout. Během téže nemoci lze svátost opakovat, jestliže nastane zhoršení.

Je vhodné přijmout pomazání nemocných před těžkým chirurgickým zákrokem.

Totéž platí u starších osob, jejichž slabosti stále přibývá.

Při slavení této svátosti duchovní maže olejem čelo a ruce nemocného, mazání doprovází liturgickou modlitbou, kterou vyprošuje zvláštní milosti této svátosti. Svátost se uděluje buď jednotlivci, nebo společně při mši sv. (oznamujeme předem). Tuto svátost může přijmout jen katolík.

Co udělat v případě, že chcete přijmout tuto svátost?

Lidé, kteří mají před operací nebo nejsou v přímém ohrožení života, přijímají sv. pomazání nemocných po domluvě s knězem.

Lidé v ohrožení života - většinou kněze volají příbuzní nebo známí. Doporučujeme nečekat na poslední chvíli. Čím dříve nemocný svátost přijme, tím lépe - kněz vyjíždí co nejdříve. Ale pamatujte, že i tak ne vždy to stihne

Co potřebujeme vědět, aby kněz přijel včas?

Jméno nemocného, kde se právě nachází - co nejpřesnější popis, jak se k němu dostat (přesnou adresu doplněnou o orientační body, oddělení nemocnice, číslo pokoje, apod.), zda je při vědomí a schopen přijmout Tělo Páně (i v případě bezvědomí lze svátost udělit).

Svátost se neuděluje zemřelým.

KONTAKT NA DUCHOVNÍ SLUŽBU

Text byl použit ze stránek Farnosti P. Marie