Stojanovo náměstí 5/3, 76701 Kroměříž 573 338 952 fakromeriz-smo@ado.cz

7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF


DEN MODLITEB ZA SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY

„Pán Bůh zaplať“ za vaše dary při dnešní sbírce na potřeby farnosti.

Minulou neděli byla sbírka na pronásledované křesťany. Věnovali jste 45 500 Kč. Děkujeme za vaši štědrost.

Slavíme Rok božího služebníka Antonína Cyrila Stojana. Narodil se 22. května 1851 se v nedalekém Beňově a v naší farnosti působil 10 let. V předvečer výročí jeho narození vás srdečně zveme na koncert do kostela sv. Mořice dnes večer v 17 hod. Uslyšíme STABAT MATER od Giovanniho Battisty Pergolesiho - jedno z jeho nejslavnějších duchovních děl. Provedení díla se ujme Gaudio kvartet a komorní sbor při Konzervatoři Evangelické akademie Olomouc, spolu s vynikajícími sólistkami Annou Pavlasovou (soprán) a Annou Dostálovou (alt), pod taktovkou Pavla Koňárka, sbormistra Janáčkovy opery v Brně. Vstupné je dobrovolné. Těšíme se na vaši účast na tomto jedinečném koncertu.

Připravujeme se na slavnost Seslání Ducha Svatého a vyprošujeme církvi i světu otevřenost pro jeho dary. Srdečně vás zveme v sobotu 27. května na Svatodušní vigilii, kterou budeme slavit společně s farností Panny Marie. Mše svatá v kostele Panny Marie začne ve 20.30 hod. Ve farnosti Hradisko slavíme modlitební vigilii se začátkem ve 20 hod. v kostele Všech svatých.

V sobotu 27. května nebude večerní mše svatá v kapli na Malém Valu.

Za týden je slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO. Uskuteční se sbírka na církevní školy v diecézi.

Regionální setkání Fatimského apoštolátu, které je otevřené pro všechny, se uskuteční příští neděli od 16 hod. v kostele sv. Jana Křtitele. Podrobnější informace a pozvánky na další akce najdete ve farním týdeníku.

Lidové misie pod vedením redemptoristů ze Slovenska budou od 3. do 11. června. Snažme se dobře využít tuto dobu milosti a udělejme vše pro to, abychom se mohli během celého týdne účastnit bohoslužeb, katechezí a setkání. Podrobný pořad bude k dispozici příští neděli.