Stojanovo náměstí 5/3, 76701 Kroměříž 573 338 952 fakromeriz-smo@ado.cz

2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF


NEDĚLE BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

Dnes večer bude adorace v kostele sv. Mořice od 19 hod.

Arcibiskupské gymnázium vás zve dnes večer v 19.30 hod. na cestovatelskou přednášku P. Marka Orko Váchy „NÁRODNÍ PARKY ARGENTINY.“ V 18 hod. bude otec Marek slavit mši svatou v kostele sv. Jana Křtitele.

Minulou neděli jste při sbírce na služné duchovních (tj. platy kněží) darovali 39 300 Kč. Děkujeme za vaši štědrost.

Na podporu křesťanů ve Svaté zemi jste vložili do pokladničky u Božího hrobu 23 700 Kč. Za všechny vaše dary upřímné „Pán Bůh zaplať.“

Mateřská škola Mánesova s křesťanským zaměřením

zve rodiče s dětmi na Den otevřených dveří ve čtvrtek 20. dubna od 9.00 do 11.00 hod.

Jarní mořická akademie

bude pokračovat v pátek 21. 4. po večerní mši svaté, která je v 17 hod. v kostele sv. Mořice. P. Vít Hlavica bude mít katechezi na téma „Jeho jméno je svaté!“

Za týden je 3. neděle velikonoční. Uskuteční se sbírka na potřeby farnosti.

POUŤ SENIORŮ NA SVATÝ HOSTÝN

se uskuteční v pátek 12. 5. 2023, s odjezdem v 8 hod. od kostela sv. Jana Křtitele. Mši svatou budeme slavit v 9.30 hod. s krátkou mariánskou pobožností. Odjezd ze Svatého Hostýna ve 12 hod. Přihlašování jak ve farní kanceláři sv. Mořice, tak P. Marie. Částku 150 Kč je nutné uhradit při přihlášení. Pro „potřebné“ odvoz až k bazilice. Prosíme o včasné přihlášení.

Za pořádající Centrum pro rodinu

Miroslava Kordíková

Aliance pro rodinu, z. s., usiluje prosadit zákaz surogátního (náhradního) mateřství, které považuje za vykořisťování žen a které se v podstatě rovná obchodu s dětmi.

Tuto snahu můžete podepřít podepsáním petice, která bude předána petičnímu výboru Poslanecké sněmovny symbolicky den před Dnem dětí. Petice navazuje na celosvětovou aktivitu – Casablanskou deklaraci.

Podrobné informace naleznete zde: https://www.cirkev.cz/mezinarodni-skupina-predklada-navrh-na-celosvetovy-zakaz-nahradniho-materstvi_21851

Odkaz na petici on-line:  https://alipro.cz/petice-za-konec-obchodu-s-lidmi/