POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF


Dnes večer bude adorace v kostele sv. Mořice od 19 hod.

Vytrvejme v modlitbě za dobrý výsledek voleb. V rodinách se na tento úmysl modleme zvláště desátek „který Ducha Svatého seslal.“

Děkujeme našim ministrantům, že statečně hájili čest Mořické legie na Arcidiecézním turnaji ve florbalu, a blahopřejeme jim k získání stříbrné medaile v kategorii 10-14 let.

SVÁTKY V TÝDNU

Pondělí 4. 10. – památka sv. Františka z Assisi

Čtvrtek 7. 10. – památka Panny Marie Růžencové

Příští neděle 10. 10. je 28. v liturgickém mezidobí. 

V měsíci říjnu jsme zvláště zváni ke společné modlitbě růžence. Můžeme se modlit růženec před každou mší svatou. Znamená to přijít o půl hodiny dříve. Přicházejte v hojném počtu a pamatujte na společnou modlitbu růžence také doma v kruhu rodiny.

V pátek 1. října 2021 zemřel pan Stanislav Hlavica, otec P. Víta Hlavici. Rozloučení se koná ve středu 6. října v 15 hod. v kostele sv. Mikuláše v Újezdě u Valašských Klobouk. Kéž ho Pán přijme do svého nebeského království.

POUŤ ZA OBNOVU RODIN A KNĚŽSKÁ POVOLÁNÍ

Otec arcibiskup zve farnosti našeho kroměřížského děkanátu spolu s farnostmi děkanátu Holešov do katedrály v Olomouci v sobotu 9. října. Je tolik potřebné vytrvat v modlitbách za růst kněžských a řeholních povolání. A totéž platí o modlitbě za rodiny. Buďme ochotni přinést oběť a vydat se na pouť. Odjezd autobusu je ve 13.30 hod. od kostela sv. Jana Křtitele. Program v katedrále: od 15 hod. modlitba růžence, v 16 hod. adorace a v 17 hod. mše svatá. Návrat kolem 19. hod.

Přihlaste se ve farní kanceláři (tel. 573 338 952) nebo se závazně zapište do seznamu na stole u bočního vchodu do kostela sv. Mořice.

POZVÁNÍ K PŘÍPRAVĚ NA SVÁTOST BIŘMOVÁNÍ

V obou našich farnostech a ve spolupráci s farností Panny Marie zahájíme letos na podzim přípravu na svátost biřmování.

Přihlásit se mohou pokřtění farníci, kteří v letošním roce dosáhli (nebo dosáhnou) věku 16 let. Horní věková hranice není omezena, proto k přípravě zveme i vás, věkem pokročilejší. Pokud jste tuto svátost ještě nepřijali, neváhejte a přihlaste se. Přihlášky si vyzvedněte v kostele, v sakristii nebo ve farní kanceláři. Vyplněné odevzdejte P. Josefovi nebo na faře u sv. Mořice do konce měsíce října.

Další informace najdete ve farním zpravodaji Trio expres.