Stojanovo náměstí 5/3, 76701 Kroměříž 573 338 952 fakromeriz-smo@ado.cz

6. neděle velikonoční

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF


DEN MODLITEB ZA PRONÁSLEDOVANÉ KŘESŤANY

Šestá neděle velikonoční je v katolické církvi věnována modlitbám za pronásledované křesťany, jejichž počet ve světě z roku na rok nezadržitelně roste. Pamatujme, prosím, na všechny pronásledované, a to nejen tuto neděli.

Čeští a moravští biskupové prosí, abychom i letos o této neděli vykonali sbírku na pomoc křesťanům v zemích Blízkého východu. Finanční prostředky z této sbírky poputují na pomoc trpícím a pronásledovaným křesťanům na územích, která ovládali islamističtí extrémisté. (Více informací na www.cirkev.cz).

Dnes o druhé květnové neděli také slavíme DEN MATEK

Všem maminkám děkujeme za jejich lásku a obětavost. Přejeme jim a na přímluvu Panny Marie vyprošujeme hojnost pokoje, radosti a Božího požehnání.

Dnes večer bude adorace v kostele sv. Mořice v 19 hod.

Ve čtvrtek je slavnost NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ. Začíná devítidenní příprava na slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO.

V pátek je svátek sv. Matěje, apoštola.

Za týden je 7. neděle velikonoční. Je to DEN MODLITEB ZA SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY. Uskuteční se sbírka na potřeby farnosti.

ZMĚNA V POŘADU BOHOSLUŽEB

V neděli 23. 5. mše svatá v 10.15 hod. bude sloužena v kostele sv. Jana Křtitele. Kostel sv. Mořice bude rezervován pro biřmovance AG, jejich kmotry, rodiče a blízké.

Od 10. 5. v kapli sv. Vincence de Paul na Malém Valu budou mše svaté v pondělí, středu a pátek v 6 hod., v sobotu (s nedělní platností) v 18 hod. V ostatních dnech, tj. v úterý, čtvrtek a v neděli, zde bohoslužby nebudou.

Procházka s modlitbou i soutěží

V měsíci květnu letos nebudou májové u kapliček, ale Děkanátní centrum pro rodinu připravilo něco pro rodiny s dětmi. Zveme vás na procházku po Kroměříži, při které se rodiče mohou pomodlit růženec za rodiny a děti odpovědět na soutěžní otázky. Začátek trasy je v kostele svatého Mořice, u bočního oltáře Panny Marie. Tam si můžete vyzvednout brožurku s návodem a popisem trasy. Podrobnosti jsou také ve zpravodaji.

Pamatujme na modlitbu v našich rodinách zvláště během měsíce května. Můžeme se připojit k celosvětové iniciativě za ukončení pandemie covid-19 a modlit se každý den růženec v 18 hod. nebo dle svých možností. 

V Roce rodiny, který právě prožíváme, byl připraven mezinárodní projekt, který postupně předkládá 10 videí doplněných průvodcem. Přináší povzbuzení, podněty a pomoc rodinám v jejich každodenním životě. Doporučujeme vám sledovat web Národního centra pro rodinu (www.rodiny.cz). Viz níže – Rok rodiny Amoris laetitia.