POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF


Dnes večer bude adorace v kostele sv. Mořice v 19 hod.

„Pán Bůh zaplať“ za vaše dary při dnešní sbírce na potřeby farnosti.

Velký dík patří vám všem, kdo jste přispěli do pokladničky u Božího hrobu na podporu křesťanů ve Svaté zemi.

SVÁTKY V TÝDNU

Pátek 23. 4. – svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka

Sobota 24. 4. – sv. Jiří, mučedníka, Mezinárodní den skautů a skautek.

Příští neděle – 4. velikonoční, neděle Dobrého pastýře - je dnem modliteb za duchovní povolání. Po celý týden, který je před námi, jsme zváni k intenzivnější modlitbě za růst kněžských a řeholních povolání a povolání k zasvěcenému životu. Chceme o to prosit při mši svaté a pamatujte na tento úmysl i v rodinách a v osobní modlitbě.

Příští neděli bude sbírka na křesťanská media – Televizi Noe a Radio Proglas.

Večery chval on-line

Hudba, modlitba, povzbuzení, svědectví – to je další z pravidelných večerů chval z Kroměříže. Připojte se ve středu 21. 4. od 19 do 20 hod. na facebookové stránce Nadačního fondu Credo. Těšíme se na vás! Další večer chval je plánován na 19. 5. 2021.

Další informace najdete ve farním týdeníku TRIO EXPRES.