Stojanovo náměstí 5/3, 76701 Kroměříž 573 338 952 fakromeriz-smo@ado.cz

3. neděle velikonoční

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNĚ V PDF

Farní týdeník TRIO EXPRES


Vstupujeme do Týdne modliteb za duchovní povolání, který vrcholí příští nedělí. Je to Neděle Dobrého Pastýře. Prosme, aby i v naší zemi rostl počet kněžských a řeholních povolání a povolání k zasvěcenému životu. Vhodnou modlitbu najdete i v Kancionálu.

A doprovázejme věrně ve svých modlitbách našeho jáhna Josefa Kvapilíka, který se připravuje k přijetí kněžského svěcení.

Ve farním zpravodaji je slovo našeho otce arcibiskupa, kterým se obrací na mladé muže. My všichni jsme srdečně zváni otcem arcibiskupem na pouť za obnovu rodin a za kněžská a řeholní povolání. Letos ji slavíme v našem kostele sv. Mořice v sobotu 27. dubna.

Děkujeme vám za vaše dary při dnešní sbírce na hmotné zajištění primice. Věříme, že na primici přijede řada věřících a chceme pro ně připravit zázemí i občerstvení, jak bývá dobým zvykem. Také zde bude Televize Noe, která nám pomůže i s ozvučením a velkoplošnou obrazovkou. A my zase můžeme finančně podpořit její bohulibou činnost. Dar na primici můžete poslat i přímo na účet farnosti, jak je to popsáno v našem farním týdeníku. Za každý váš dar „Pán Bůh zaplať.“

V úterý dopoledne se koná setkání seniorů v Rodinném centru.

Mateřská škola Mánesova s křesťanským zaměřením

zve rodiče s dětmi na Den otevřených dveří ve čtvrtek 18. dubna od 9.00 do 11.00 hod.

Ve farním týdeníku najdete ještě další nabídky setkání i poutí.

Dnešní nedělní odpoledne můžete prožít svátečněji při poslechu hudby. Přijďte na koncert VELIKONOČNÍ OZVĚNY do kostela Panny Marie v 17 hod.

Večer od 19 hod. bude adorace v kostele sv. Mořice.