Stojanovo náměstí 5/3, 76701 Kroměříž 573 338 952 fakromeriz-smo@ado.cz

29. neděle v mezidobí

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNĚ V PDF

AKTUÁLNÍ FARNÍ LIST TRIO EXPRES


MISIJNÍ NEDĚLE - DEN MODLITEB ZA MISIE

„Pán Bůh zaplať“ za vaše dary při dnešní sbírce na misie.

Minulou neděli jste při sbírce na potřeby farnosti věnovali 22 070 kč. Děkujeme.

Dnes večer bude adorace v kostele sv. Mořice v 19 hod.

SVÁTKY V TÝDNU

Sobota 28. 10. – svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů,

Den vzniku samostatného československého státu

Za týden je 30. neděle v mezidobí. V kostele sv. Mořice slavíme Výročí posvěcení kostela. Pamatujme, že příští neděli vchází v platnost zimní čas.

Další informace najdete ve farním týdeníku.

DEN MODLITEB, POSTU A POKÁNÍ ZA MÍR

Papež František vyhlásil na pátek 27. října 2023 další den modliteb, postu a pokání za mír. Důvodem jsou obavy z toho, co se děje ve Svaté zemi a v dalších ohniscích války ve světě. Na Svatopetrském náměstí v Římě začne v 18 hod. společenství modlitby s papežem. Jsme zváni, abychom se připojili. Papež řekl:

"Bratři a sestry, válka neřeší žádný problém: rozsévá jen smrt a zkázu, podněcuje nenávist, rozmnožuje pomstu. Válka smazává budoucnost. Vyzývám věřící, aby se postavili jen na jednu stranu tohoto konfliktu: na stranu míru. Ale ne slovy – modlitbou, naprostou odevzdaností."

Slova Svatého otce přicházejí v době, kdy v oblasti zmítané konfliktem stále přibývá mrtvých. Organizace spojených národů vydala v úterý večer tiskovou zprávu, v níž uvádí, že za pouhých 10 dní bylo zabito 4 200 lidí a více než milion lidí přišlo o domov.

Biskup Josef Nuzík se na nás obrací touto výzvou:

Drazí věřící bratři a sestry v naší olomoucké arcidiecézi, prosím, všichni se připojme k této tak naléhavé prosbě papeže Františka.

Obracím se také na všechny kněze. Pozvěte své farníky ke společné modlitbě růžence, adoraci, slavení mše svaté. V tento den je možné použít formulář „V době války nebo rozvratu“ Tam, kde se v tento den mše svatá neslaví, ať se lidé sejdou k modlitbě růžence. K tomuto mostu modlitby pozvěte také všechny rodiče s dětmi, nemocné a trpící ….

Já se budu v tento den modlit v katedrále: V 17 hod. bude modlitba bolestného růžence, v 17.30 hod. adorace a v 18 hod. mše svatá za mír ve světě.

biskup Josef Nuzík, administrátor olomoucké arcidiecéze

V duchu těchto slov, bratři a sestry, přijměte pozvání v pátek do našeho kostela sv. Mořice. V 16.30 hod. bude modlitba růžence, v 17 hod. mše svatá a po mši svaté adorace a modlitby za mír ve světě.