Stojanovo náměstí 5/3, 76701 Kroměříž 573 338 952 fakromeriz-smo@ado.cz

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od 19. 11. 2023

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:
Ne 19. 11. 2023, 33. mzd.

Bože, děkujeme za příležitost vzdělávat se, rozmnož v nás touhu po růstu ve víře, věrnosti, vytrvalosti a lásce k Tobě.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu Svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Aleluja. Zůstaňte ve mně, a já zůstanu ve vás, praví Pán; kdo zůstává ve mně, ten nese mnoho ovoce.

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce, …, radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha Svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Bože, děkujeme za příležitost vzdělávat se,

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

Modlitba za mládež

Dobrý Otče, prosíme Tě, vylej svého Svatého Ducha na všechny mladé lidi a dej jim poznat svou lásku, kterou je nekonečně miluješ. Daruj jim nový pohled na tvou dobrotu i Tvůj pohled na ně samotné.

Otče, prosíme Tě, dej, ať se mladí lidé nebojí vykročit na cestu s tebou, ať naslouchají tvému Svatému Duchu a svým životem září a vydávají svědectví mezi svými vrstevníky o Tobě a životě s Tebou. Amen.

 

Žehnací modlitba

Pane, děkuji ti za to, že jsem babička / dědeček těchto mých vnoučat. Děkuji ti, že jsi nám je poslal do rodiny, že se můžeme spolu sdílet a společně hledat tebe.

Prosím, abys jim požehnal ve všem, co budou konat, abys jim požehnal v jejich studiu a práci, abys jim požehnal při výběru jejich životního partnera a povolání a abys je po celý jejich život chránil a vedl po svých cestách. Amen.

S církevním schválením vydala Sekce pro mládež České biskupské konference.