Stojanovo náměstí 5/3, 76701 Kroměříž 573 338 952 fakromeriz-smo@ado.cz

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od 6. 11. 2022

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:
Ne 6. 11. 2022, 32. mzd.

Bože, prosíme za potřebné milosti pro ty, kdo se nacházejí v obtížných životních situacích, kéž se dokáží správně rozhodovat. 

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Viděl jsem vodu vytékající z chrámu; a všichni, k nimž se ta voda dostala, se uzdravili.

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Bože, prosíme za potřebné milosti …

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

Silván z Athosu: O lásce (část)

Chci říci několik slov, nakolik mě poučí milost Boží, o míře lásky Boží:

Když se člověk bojí urazit Boha nějakým hříchem, to je první láska. Kdo má mysl čistou od zlých myšlenek, to je druhá láska, větší než ta první. Třetí, ještě větší láska je, když někdo milost v duši skutečně pociťuje. Ale jestliže má kdo milost Ducha Svatého v duši i v těle, to je dokonalá láska; a kdo si tuto milost uchová, ten bude mít svaté ostatky jako svatí mučedníci, proroci a jiní velcí svatí.

Kdo má lásku v této míře, toho nepřelstí pouhá láska ženy, kterou se těší celý svět, protože pro sladkost lásky Boží duše zapomíná na vše pozemské. Milost Ducha Svatého táhne duši, aby milovala Pána v plnosti, a v této plnosti Boží lásky se duše nepřipoutává k světu, i když žije na zemi.

Jsme domýšliví rozumem, a proto nemůžeme stát v této milosti, a ona se duši vzdaluje. A duše pak po ní teskní a v slzách ji znovu hledá a pláče, naříká a volá k Pánu:

"Milostivý Bože ty vidíš, jak smutná je má duše a jak po tobě teskním."

Na zemi není nikdo tak mírný a laskavý jako náš Pán Ježíš Kristus. V něm je naše radost a veselí. Zamilujeme si jej a on nás přivede do svého království, kde budeme vidět jeho slávu.

(Moudrost Silvána z Athosu, strana 121-122)