Stojanovo náměstí 5/3, 76701 Kroměříž 573 338 952 fakromeriz-smo@ado.cz

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od 5. 12. 2021

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:
Ne 5. 12. 2021, 2. adventní

Bože, na přímluvu svatého Josefa nám daruj trpělivost, poslušnost a touhu vydávat živé svědectví o Tobě na veřejnosti i v rodinách.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Připravte cestu Pánu, vyrovnejte mu stezky! Každý člověk uzří Boží spásu. Aleluja.

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Bože, na přímluvu svatého Josefa …

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

Litanie ke sv. Josefovi (zkráceno)

Svatý Josefe, oroduj za nás
Slavný Davidův potomku, oroduj za nás
Světlo patriarchů, oroduj za nás
Snoubenče Boží Rodičky, oroduj za nás
Čestný strážce svaté Panny, oroduj za nás
Pěstoune Božího Syna, oroduj za nás
Ochotný ochránce Krista, oroduj za nás
Hlavo svaté rodiny, oroduj za nás
Josefe spravedlivý, oroduj za nás
Josefe čistý, oroduj za nás
Josefe moudrý, oroduj za nás
Josefe statečný, oroduj za nás
Josefe poslušný, oroduj za nás
Josefe věrný, oroduj za nás
Zrcadlo trpělivosti oroduj za nás
Milovníku chudoby, oroduj za nás
Vzore dělníků, oroduj za nás
Ozdobo domácího života
Strážce panen, oroduj za nás
Oporo rodin, oroduj za nás
Útěcho ubohých, oroduj za nás
Naděje nemocných, oroduj za nás
Patrone umírajících, oroduj za nás
Postrachu zlých duchů, oroduj za nás
Ochránce svaté Církve, oroduj za nás.

https://www.modlitba.cz/modlitba-v-zivote/seznam-modliteb/modlitby-rozdelene-podle-formy-zpusobu/litanie/ke-svatym-2/ke-sv-josefovi