Stojanovo náměstí 5/3, 76701 Kroměříž 573 338 952 fakromeriz-smo@ado.cz

6. neděle v mezidobí

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNĚ V PDF

Farní týdeník TRIO EXPRES


SVĚTOVÝ DEN NEMOCNÝCH

Prožíváme radost, že naše diecéze už není osiřelá. Papež František jmenoval biskupa Josefa Nuzíka novým olomouckým arcibiskupem. Jeho uvedení do úřadu se uskuteční v sobotu 13. dubna 2024. Vyprošujme mu potřebné milosti k jeho zodpovědné pastýřské službě.

V církvi na celém světě probíhá po jednotlivých etapách synodální proces. Nemáme jej pouze sledovat, ale je třeba se zapojit: setkávat se ve skupinách, přemýšlet a přispět svými podněty k jednotlivým tématům. Zve nás k tomu i náš biskup Josef Nuzík, jak si můžete přečíst v našem farním týdeníku. Diecézní synodální tým očekává naše zapojení teď v měsíci únoru a březnu. Všechny potřebné informace jsou k dispozici na webu synoda.ado.cz.

Dnes večer jste zváni na adoraci do kostela sv. Mořice v 19 hod.

Od 12. do 18. února probíhá na podporu rodinného života Národní týden manželství. Připomínáme si důležitost manželství a rodiny pro život každého z nás. Všimněte si odkazu na webové stránky v našem farním týdeníku.

Před námi je doba postní. Vstupujeme do ní POPELEČNÍ STŘEDOU. Ta je dnem přísného postu: zdrženlivosti od masa i újmy v jídle. Zdrženlivost od masa zavazuje od 14 let, újma v jídle od 18 do 60 let.

Při mši svaté se uděluje svátostina POPELEC. Jejím přijetím vyjadřujeme svou ochotu konat pokání a co nejlépe se připravit na velikonoční svátky.

Pořad bohoslužeb na POPELEČNÍ STŘEDU (14. 2.):

  6.00 hod. – kaple sv. Vincence de Paul

11.30 hod. – kaple Povýšení sv. Kříže

16.00 hod. – kostel sv. Cyrila a Metoděje v PN

17.00 hod. – kostel sv. Mořice

18.00 hod. – kostel Všech svatých v Hradisku

Pobožnosti KŘÍŽOVÉ CESTY budou ve farním kostele v pátek v 16.30 hod. a v kostele sv. Jana Křtitele v neděli v 17.30 hod. Zapište se na vedení křížových cest. Rozpis je na stole u bočního vchodu. Při pobožnostech KŘÍŽOVÉ CESTY můžeme za splnění tří obvyklých podmínek získat plnomocné odpustky.

Za týden je 1. neděle postní. Uskuteční se sbírka Haléř sv. Petra.

Na stole u bočního vchodu v kostele sv. Mořice jsou pro vás schránky na postní almužnu. Nabídněte tyto schránky také těm, kdo pro stáří či nemoci nemohou pravidelně přicházet do kostela. Ušetřený obnos, vložený do schránky, přineste zpět do kostela na Květnou neděli.

Kromě postní almužny se nabízí celá řada aktivit pro děti, mládež, dospělé i celé rodiny. Jsou popsány v našem farním týdeníku TIO EXPRES a najdete je na vývěskách v kostele a na internetové stránce farnosti.

Pamatujme v modlitbě na biskupa Antonína Baslera, který v pátek 16. února slaví narozeniny.