Stojanovo náměstí 5/3, 76701 Kroměříž 573 338 952 fakromeriz-smo@ado.cz

6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF


DEN MODLITEB ZA PRONÁSLEDOVANÉ KŘESŤANY

„Pán Bůh zaplať“ za vaše dary při dnešní sbírce na pomoc pronásledovaným křesťanům.

Mše svatá dnes v 10.15 hod. je obětována za maminky. Slavíme Den matek. Všem maminkám děkujeme za jejich lásku a obětavost a přejeme jim vše dobré!

Na oslavu Dne matek a Dne rodin připravila místní organizace KDU-ČSL program pro maminky, děti a celé rodiny. Přijměte pozvání a přijďte dnes odpoledne ve 14 hod. na Velké náměstí v Kroměříži.

V úterý je svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka. Po mši svaté v kostele sv. Mořice, která začne v 17 hod., se vypravíme za sochami tohoto mučedníka a kněze, které se nacházejí v našem městě. Chceme putovat po všech sedmi veřejně přístupných místech, s krátkou modlitbou u každého zastavení. V případě nepříznivého počasí pouť zkrátíme. Všichni jste srdečně zváni!

Ve čtvrtek je slavnost Nanebevstoupení Páně. Církev nám doporučuje účast na mši svaté. Začíná devítidenní příprava na slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO.

Za týden je 7. neděle velikonoční. Je to DEN MODLITEB ZA SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY. Při mši svaté v 10.15 hod. v kostele sv. Mořice přistoupí dvě děti z naší farnosti k prvnímu svatému přijímání. Také se uskuteční sbírka na potřeby farnosti.

Slavíme Rok Antonína Cyrila Stojana. Přijměte pozvání na koncert v předvečer výročí narození arcibiskupa Stojana příští neděli 21. května v 17 hod. v našem kostele sv. Mořice. Na koncertu zazní STABAT MATER, jedno z nejslavnějších duchovních děl Giovanni Battisty Pergolesiho (viz pozvánka na koncert).

Vstupné je dobrovolné. Těšíme se na vaši účast na tomto jedinečném koncertu.

Beseda: PRÁVO A HODNOTY LIDSKÉHO ŽIVOTA

Arcidiecézní centrum mládeže Olomouc a Mladí lidovci Zlínského kraje Vás srdečně zvou na besedu s advokátem a poslancem za KDU Alešem Dufkem s názvem Právo a hodnoty lidského života. Uskuteční se v pondělí 15. 5. od 18 hod. v baru Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži.