Stojanovo náměstí 5/3, 76701 Kroměříž 573 338 952 fakromeriz-smo@ado.cz

24. neděle v mezidobí

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF


Dnes odpoledne bude adorace v kostele sv. Mořice v 19 hod.

Děkuji všem, kdo se účastnili včerejší pouti, i těm, kdo doma byli spojeni s námi v modlitbě za obnovu rodin a za povolání k duchovnímu stavu.

Ohlášky pro obě naše farnosti jsou ve farním zpravodaji. Vezměte letáčky domů i pro ty, kdo nemohou přijít do kostela.

SVÁTKY V TÝDNU

Úterý 13. 9. – památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve

Středa 14. 9. – svátek Povýšení svatého Kříže

Čtvrtek 15. 9. – památka Panny Marie Bolestné

Pátek 16. 9. – památka sv. Ludmily, mučednice, DEN CÍRKEVNÍCH ŠKOL

Za týden je 25. neděle v mezidobí. Uskuteční se sbírka na potřeby farnosti.

Ve středu je svátek Povýšení svatého Kříže. V ten den se celá Evropa spojuje v modlitbě za mír na Ukrajině. Kromě osobní modlitby nás biskupové žádají, aby se ve farnostech konaly eucharistické adorace. V naší farnosti bude adorace ve filiálním kostele sv. Jana Křtitele ve středu 14. září přede mší svatou, a to od 16 hod. Všichni jste srdečně zváni. Mši svatou v 18 hod. bude sloužit P. Karel Skočovský.