Stojanovo náměstí 5/3, 76701 Kroměříž 573 338 952 fakromeriz-smo@ado.cz

30. neděle v mezidobí

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNĚ V PDF

AKTUÁLNÍ FARNÍ LIST TRIO EXPRES

Dopis ke sbírce na Charitu v PDF


VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELA

Sbírka a dary na misie činily v naší farnosti sv. Mořice 91 740 Kč. Dík patří také všem, kdo zakoupením misijního kalendáře podpořili Papežská misijní díla. Kéž Bůh odmění vaši štědrost!

Dnes večer bude adorace v kostele sv. Mořice od 19 hod.

Ve středu je Slavnost VŠECH SVATÝCH a ve čtvrtek Vzpomínka NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ. V kostele sv. Mořice budou mše svaté oba dny v 17 hod. Pořad bohoslužeb je také ve farním zpravodaji.

Nastaly nám dny, kdy se můžeme zapojit do díla milosrdenství pro duše v očistci. Podrobnosti k získání plnomocných odpustků jsou ve farním týdeníku. Pamatujme v modlitbě na naše zemřelé i během celého roku.

Srdečně vás zvu na první katechezi v rámci naší Mořické akademie. V pátek 3. listopadu bude naším hostem Mons. Vojtěch Šíma. A téma je 4. přikázání.

Pozvánka z farnosti Zlín:

V sobotu 11. listopadu od 13 hodin zveme všechny na navazující setkání po akci Godzone s názvem Chcem viac. Na programu bude katecheze, chvály a společná mše svatá. Setkání se uskuteční v kostele sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně a povedou ho lidé z týmu Godzone. 

Příští neděle je 31 v liturgickém mezidobí. Koná se sbírka na Charitu.

Dopis ke sbírce na Charitu v PDF

ODPUSTKY PRO DUŠE V OČISTCI

Ve dnech od 25. 10. do 8. 11. můžeme získat po splnění tří obvyklých podmínek (svatá zpověď, svaté přijímání a modlitba na úmysl Svatého otce) plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštívíme-li hřbitov a pomodlíme se tam třeba jen v duchu za zemřelé. V ostatních dnech lze získat odpustky částečné.

Obdržet odpustky pro duše v očistci již v týdnu před Vzpomínkou na všechny věrné zemřelé, tj. 25.10.-1.11., je možné jen v případě, že z vážných důvodů nemůžeme navštívit hřbitovy v obvyklé době (1.-8.11.).

Ve středu 1. listopadu odpoledne a ve čtvrtek 2. listopadu po celý den můžeme získat (po splnění tří základních podmínek) plnomocné odpustky přivlastnitelné pouze duším v očistci navštívíme-li kostel nebo kapli a pomodlíme se modlitbu Páně a Vyznání víry.

Pořad bohoslužeb ve středu 1. listopadu 2023

  6.00 hod. – kaple sv. Vincence na Malém Valu

11.30 hod. – kaple Povýšení sv. Kříže

17.00 hod. – kostel sv. Mořice

18.00 hod. – kostel sv. Jana Křtitele

18.00 hod. – kostel Všech svatých v Hradisku (poutní mše svatá)

 

Pořad bohoslužeb ve čtvrtek 2. listopadu 2023

  6.00 hod. – kaple sv. Vincence na Malém Valu

11.30 hod. – kaple Povýšení sv. Kříže

15.00 hod. – kostel sv. C+M v Psychiatrické nemocnici

17.00 hod. – kostel sv. Mořice

18.00 hod. – kostel Všech svatých v Hradisku