Stojanovo náměstí 5/3, 76701 Kroměříž 573 338 952 fakromeriz-smo@ado.cz

22. neděle v mezidobí

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF


Minulou neděli jste ve sbírce na potřeby farnosti věnovali 13 990 Kč. Všem dárcům upřímné „Pán Bůh zaplať.“

Arcibiskup pražský Mons. Jan Graubner slaví v pondělí 29. srpna své narozeniny. Pamatujme na něj prosím ve svých modlitbách a vyprošujme mu hojné Boží požehnání i všechny potřebné dary a milosti pro jeho službu.

A modleme se za dobrou volbu nového olomouckého arcibiskupa.

 

Dnes večer bude adorace v kostele sv. Mořice v 19 hod.

Ve čtvrtek 1. září je SVĚTOVÝ DEN MODLITEB ZA PÉČI O STVOŘENÍ.

Po večerní mši svaté bude adorace za posvěcení kněží a za kněžská povolání.

Pátek je první v měsíci. V kapli sv. Vincence bude mše svatá v pátek ráno v 6 hod. Po mši svaté bude výstav Nejsvětější svátosti a tichá adorace se zakončením ve 13.30 hod. V kostele sv. Mořice bude příležitost ke svaté zpovědi odpoledne od 15 do 17 hod.

V sobotu 3. září bude v kapli Povýšení sv. Kříže v 10 hod. mše svatá s věčnými sliby. V 11.30 hod. mše svatá nebude.

Za týden je 23. neděle v mezidobí. Na Svatém Hostýně se koná Pouť členů Matice svatohostýnské.

SVÁTKY V TÝDNU

Pondělí 29. 8. – památka umučení sv. Jana Křtitele

Sobota 3. 9.   –  památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve,

Před námi je nový školní rok.

Žáci Církevní základní školy v Kroměříži budou slavit mši svatou na zahájení školního roku ve čtvrtek 1. září v 9.30 hod. v kostele Panny Marie.

Příští neděli při mši svaté v 10.15 hod. v kostele sv. Mořice chceme vyprošovat Boží požehnání dětem, žákům, studentům, učitelům a rodičům na začátku nového školního roku.

Děti, přineste s sebou aktovky a školní pomůcky. Při mši svaté budou požehnány.

Rodiče, pokud vaše děti navštěvují státní školy, nezapomeňte je přihlásit do náboženství. Rozvrh výuky náboženství je na vývěsce.

Od příští neděle budou moci děti opět získávat kartičky, které souvisejí s nedělním evangeliem. Rodiče, prosím, pomozte dětem pracovat s kartičkami, a tak se učit žít podle Božího slova.

Cyrilometodějská křesťanská akademie Olomouc ve spolupráci s Arcibiskupstvím olomouckým a farností Římov pořádá přednášku a besedu s Annie Laurent, autorkou knihy Islám: Pro ty, kdo o něm chtějí mluvit, ale zatím o něm mnoho nevědí. Přednáška se uskuteční ve středu 31. srpna v 17 hod. v sále Arcibiskupské kurie v Olomouci. Podrobnosti jsou na plakátě.

Pouť za obnovu rodin a za kněžská a řeholní povolání. 

Spolu s farnostmi holešovského děkanátu jsme zváni do olomoucké katedrály sv. Václava v sobotu 10. září 2022. Program v katedrále začne v 15 hod. Autobus bude odjíždět ve 13.30 hod. od kostela sv. Jana Křtitele. Přihlašujte se v sakristii nebo ve farní kanceláři u sv. Mořice.