Stojanovo náměstí 5/3, 76701 Kroměříž 573 338 952 fakromeriz-smo@ado.cz

5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF


Dnes večer bude adorace v kostele sv. Mořice od 19 hod.

V pondělí je památka Panny Marie, Prostřednice všech milostí. Mše svatá bude v kapli sv. Vincence ráno v 7 hod., v kostele sv. Mořice večer v 18 hod.

Měsíc květen je zasvěcen Panně Marii. Přijměte pozvání na Májové pobožnosti v našich kostelích a kaplích. Podrobnosti jsou ve farním týdeníku. Zde v kostele sv. Mořice jsou Májové pobožnosti ve všední dny po večerní mši svaté.

V sobotu je památka Panny Marie Fatimské.

Za týden je 6. neděle velikonoční. Je Dnem modliteb za pronásledované křesťany. Ve farním týdeníku je zpráva Křesťanské mezinárodní solidarity o pronásledování křesťanů ve světě a také výzva předsedy České biskupské konference, arcibiskupa Jana Graubnera ke sbírce na pronásledované křesťany. Sbírka se koná právě příští neděli.

Mše svatá příští neděli v 10.15 hod. v kostele svatého Mořice bude obětována za maminky. Slavíme Den matek.

Na oslavu Dne matek a Dne rodin připravila místní organizace KDU-ČSL program pro maminky, děti a celé rodiny. Uskuteční se za příhodného počasí v neděli 14. května na Velkém náměstí odpoledne od 14 hod. Jste srdečně zváni.

Jednání pastorační rady naší farnosti se uskuteční v úterý 9. května od 19 hod. ve společenské místnosti na vikárce.

Ve středu 10. května od 19 hod. se koná Večer chval v dolní kapli arcibiskupského gymnázia.

Zápis v Mateřské škole s křesťanským zaměřením na Mánesově ulici v Kroměříži se bude konat ve středu a ve čtvrtek tohoto týdne.

Tento čtvrtek nebude setkání seniorů. Jste zváni na Pouť na Svatý Hostýn, a to v pátek 12. května s odjezdem v 8 hod. od kostela sv. Jana Křtitele. Podrobnější informace a přihlašování ve farní kanceláři.