Stojanovo náměstí 5/3, 76701 Kroměříž 573 338 952 fakromeriz-smo@ado.cz

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od 21. 1. 2024

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:
Ne 21. 1. 2024, 3. mzd., Neděle Božího slova

Ježíši, Boží sílo a moudrosti, zažehni v nás lásku k Písmu svatému, protože v něm zaznívá hlas našeho nebeského Otce, který nás osvěcuje, živí, utěšuje a vede.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu Svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Aleluja. Já jsem vás vyvolil, abyste šli a přinášeli užitek a váš užitek aby byl trvalý, praví Pán.

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha Svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Ježíši, Boží sílo a moudrosti, zažehni v nás

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

 

Přijď, Duchu svatý,

vejdi ke mně, do mého srdce a do mé mysli.

Naplň mě svou chápavostí,

abych mohl poznávat Otce v rozjímání slov evangelia.

Naplň mě svou láskou,

abych tě i dnes, povzbuzen tvým slovem,

nalezl v událostech a v lidech, které potkávám.

Naplň mě svou moudrostí,

abych ve světle tvého slova

uměl žít a docenit vše, co prožívám.

Naplň mě vytrvalostí,

abych trpělivě pronikal do Božích tajemství,

ukrytých ve tvém slově.

(sv. Tomáš Akvinský)