(24.05.2004 - 6:15:12)(Olomouc) Náhrobek olomouckého biskupa Leopolda Egkha z chrámu sv. Mořice v Kroměříži / Restaurování 2001 - 2004. Výstava je přístupna od 20. května do 20. června. Pořádá: Arcidiecézní muzeum - Muzeum umění Olomouc ve spolupráci s Římskokatolickou farností sv. Mořice Kroměříž
Místo: Křížová chodba biskupského paláce u dómu sv. Václava v Olomouci
Kurátor výstavy: Helena Zápalková 
Záštita nad projektem: Památková obnova náhrobku byla realizována za finanční podpory Programu restaurování movitých kulturních památek MK ČR a finanční podpory poskytované Zlínským krajem na zachování a obnovu kulturních památek
Katalog: Muzeum umění Olomouc 2004 Roku 1764 dokončil sochař František Ondřej Hirnle v kroměřížském chrámu sv. Mořice práci na náhrobku olomouckého biskupa Leopolda Egkha. Věrným zpodobením postavy zemřelého biskupa a použitým materiálem - velmi čistou cínovou slitinou, ze které je sousoší odlito - nemá Hirnleho dílo v kontextu moravského barokního sochařství obdoby. 
Leopold II. Bedřich, hrabě z Egkhu a Hungersbachu (Hamburk 1696 - Kroměříž 1760) byl olomouckým biskupem zvolen roku 1758. Jeho episkopát však trval pouhé dva roky, v roce 1760 biskup zemřel a byl dle své poslední vůle pochován v kroměřížském chrámu sv. Mořice. 
František Ondřej Hirnle (Praha 1726 - Kroměříž 1773) po vyučení v otcově dílně odešel na vídeňskou akademii. Jako žák sochaře Balthasara Ferdinanda Molla měl příležitost podílet se na některých významných zakázkách, např. na císařských náhrobcích v kapucínské kryptě ve Vídni. Zřejmě tady si Hirnle osvojil techniku odlévání soch do cínu, které pak sám poprvé a naposled použil právě u biskupského náhrobku v Kroměříži. 
V roce 2001 musela být pro havarijní stav sochařská výzdoba náhrobku demontována a až do letošního roku procházela náročnou památkovou obnovou 
v restaurátorském ateliéru. S výsledky práce restaurátorů ještě před zpětným osazením sousoší na mramorovou architekturu v kapli Bolestné Panny Marie v kroměřížském chrámu, se mohou zájemci seznámit na výstavě v křížové chodbě románského paláce biskupů u dómu sv. Václava v Olomouci. 
Kromě samotných originálních cínových plastik, jimž se podařilo navrátit původní sametově stříbrný povrch, je možné se po dobu trvání výstavy v Olomouci seznámit s fotograficky zaznamenaným průběhem restaurování i s hlavními problémy, které museli restaurátoři řešit. 
Historii náhrobku biskupa Leopolda Egkha a jeho současné restaurování názorně přibližuje také doprovodná publikace vydaná Muzeem umění Olomouc. Restaurátorské práce provedli Ivan Houska (Houska & Douda Pasířství s. r. o.) a Michal Eisler.