Nejstarší zmínky o kroměřížských zvonech, umístěných na věžích chrámu sv. Mořice, pocházejí z období třicetileté války. Město Kroměříž bylo dobyto švédským generálem Torstensonem dne 26. června 1643, zapáleno a vydrancováno. Kostel sv. Mořice ztratil nejen veškeré zlato a stříbro, ale i zvony, které byly později vyplaceny od města a panství Kroměřížského 500 zlatými. Dne 2. září roku 1836 zachvátil Kroměříž strašlivý požár. Zničil kolej otců piaristů, jiné knížecí domy a severozápadní předměstí; nevyhnul se ani kostelu sv. Mořice. Strávil střechu a zvony roztavil. O obnovu chrámu se postaral arcibiskup Maxmilián Josef. Nechal vystavět novou střechu a zvonice. Pořídil také potřebné zvony, z nichž největší byl zvon sv. Josefa (nákladem 3.000,-- zlatých) 28. ledna 1897 pukl při vyzvánění největší zvon sv. Josefa. Po vyplacení náhrady od pojišťovny byl pořízen nový téhož ladění a posvěcen byl 30. července 1897. Tento zvon nesl nápis: ? Mne roku 1841 daroval Maxmilián, arcibiskup olomoucký, roku 1897 jsem byl nově ulit a ke cti sv. Maxmiliána, sv. Josefa, sv. Gotfrida a sv. Teodora požehnán roku 1897 Theodorem, arcibiskupem olomouckým.?Za první světové války v letech 1914 - 1918 měly být zvony odevzdány k válečným účelům. Tehdejší probošt Dr. Antonín Cyril Stojan však uspořádal sbírku mědi a starých mincí, na které se podíleli všichni farníci. Tyto kovy pak byly nabídnuty jako náhrada za zvony, které tak byly zachráněny.Až do roku 1942 měl chrám 5 zvonů: sv. Josef, sv. Mořic, sv. Cyril a Metoděj, bl. Panna Maria a ?umíráček? sv. Marek. Okupanti toho roku odvlekli všechny zvony vyjma sv. Marka. Po válce, v roce 1946, byly zvony vráceny až na sv. Josefa, jehož stopy končí s posledními výstřely války někde u Hamburgu. Jeho nevýhodou pro dobu válečnou bylo, že nesl jméno arcibiskupa Theodora Kohna, kterého nacisté nazývali ?der jüdische Kardinal?. Jeho obrazy musely z kroměřížského zámku zmizet, neboť měl předky židovského původu. Farnost má jeden unikát, co se zvonů týče - originální nahrávky zvuku jednotlivých zvonů z roku 1940.