Legendární Mořic byl velitelem thébské legie, oddílu křesťanů naverbovaných císařem Maximiánem, aby bojovali proti odbojným Galům. Když poblíž Ženevského jezera císař žádal, aby vojsko obětovalo pohanským bohům, aby si tak zajistilo vítězství, thébská legie to odmítla učinit a stáhla se do Agauna (dnešní Saint-Maurice-en-Valais ve Švýcarsku). Maximián dal zabít každého desátého muže a potom decimování opakoval. Když vojáci, povzbuzováni Mořicem, stále odmítali ustoupit, nařídil císař masakr celé legie, tedy více než šesti tisíc mužů. 
Mořic – který byl pravděpodobně skutečný mučedník – bývá zobrazován jako Afričan na koni. Důvody, které vedly k tomu, že se on a jeho druhové stali patrony tkalců, jsou nejasné. K tomuto spojení mohlo vést jejich vyobrazení na dvou proslulých soupravách tapisérií v Saint-Maurice ve francouzské Vienne a v Saint-Maurice v Angers.Zemřel kolem r. 287 v Agaunu (dnešní Saint-Maurice-en-Valais).
Svátek: 22. září.
Kult: Hojně rozšířen, zejména v Rakousku, severní Itálii a na Sardinii.
Dále je patronem vojáků.