Stojanovo náměstí 5/3, 76701 Kroměříž 573 338 952 fakromeriz-smo@ado.cz

1. neděle adventní

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF


Vstupujeme do nového církevního roku. Začíná cyklus nedělního mešního lekcionáře.

Celou dobu adventní máme prožívat s vnitřní usebraností a touhou po Kristu. 

Minulou neděli jste do sbírky na opravu střechy sakristie kostela sv. Mořice přispěli částkou 29 380 Kč. Kéž dobrý Bůh odmění vaši štědrost.

Úmysly, na které budou obětovány mše svaté v prvním čtvrtletí nového roku, budou zapisovány od 1. prosince v sakristii farního kostela a také ve farní kanceláři.

Výsledky voleb do pastorační rady

Minulou neděli se konaly volby do pastorační rady naší farnosti. Blahopřeji těm, kteří byli zvoleni. Jsou to: Bekárek Arnošt, Bekárek Štěpán (st.), Kvapilík Martin, Pořízek Josef a Pořízková Hana. Počet členů bude doplněn o delegáty, které jmenují řeholní společenství a církevní organizace působící na území farnosti, a také o členy, které má právo jmenovat duchovní správce. Do funkce budou členové pastorační rady uvedeni složením slibu.

SVÁTKY V TÝDNU

Středa 30. 11. – svátek sv. Ondřeje, apoštola

Čtvrtek 1. 12. – čtvrtek před prvním pátkem je Dnem modliteb za kněžská povolání

Pátek 2. 12. – první pátek v měsíci je Dnem mimořádné úcty k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu

Sobota 3. 12. – první sobota v měsíci je Dnem mimořádné úcty k Neposkvrněnému Srdci Panny Marie, památka sv. Františka Xaverského, kněze

Příští neděle 4. 12. je 2. neděle adventní.

RORÁTY slavíme v kapli sv. Vincence na Malém Valu. Jste srdečně zváni – a zvu zvláště všechny děti – na ranní mše svaté ke cti Panny Marie, a to v pondělí, ve středu a v pátek v kapli svatého Vincence v 6.45 hod. První roráty budou v pondělí 28. listopadu. Sestry sv. Vincence zvou děti po mši svaté na snídani.

PODZIMNÍ MOŘICKÁ AKADEMIE 2022

pátek 2. 12. jste srdečně zváni do kostela sv. Mořice na další ze setkání a to s p. Martinem Kvapilíkem na téma „Věrnost a nevěrnost“. Uskuteční se po mši svaté, kterou slavíme od 17 hod. Podzimní akademii uzavře v pátek 9. 12. p. Jan Pořízek s tématem „Svědci a světci“.

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži: sobota 3. 12. (9-12 hod.), Pilařova 3 

Střední odborná škola svatého Jana Boska Kroměříž: 2. 12. (14-17 hod.) a 3. 12. (9-13 hod.), Na Lindovce 1463