Stojanovo náměstí 5/3, 76701 Kroměříž 573 338 952 fakromeriz-smo@ado.cz

2. neděle adventní

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNĚ V PDF

AKTUÁLNÍ FARNÍ LIST TRIO EXPRES


Dnes večer bude adorace v křestní kapli kostela sv. Mořice v 19 hod.

SVÁTKY V TÝDNU

Středa 13. prosince – památka sv. Lucie, panny a mučednice

Čtvrtek 14. prosince – památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve

Příští neděle 17. 12. je 3. neděle adventní.

Uskuteční se sbírka na potřeby farnosti.

Ve svých modlitbách s vděčností pamatujme na papeže Františka, a to zvláště ve středu 13. 12., kdy si připomíná výročí svého kněžského svěcení, a v neděli 17. 12., kdy slaví své narozeniny.

Děti i dospělé zveme na ranní mše svaté ke cti Panny Marie – RORÁTY, a to v pondělí, ve středu a pátek v kapli sv. Vincence na Malém Valu v 6.45 hod. 

Milé děti, nenechejte si ujít poutavé příběhy, setkání s Pánem Ježíšem ani snídani u sester vincentek, které se na vás moc těší!

UPOZORNĚNÍ NA ZMĚNU BOHOSLUŽEB:

V době adventní jsou mše sv. v kapli sv. Vincence v pondělí, středu a pátek v 6.45 hod. Mše svaté v kostele sv. Mořice jsou ve všední dny slaveny křestní kapli.

Prosíme, nahlaste nám nemocné, kteří nemohou přijít do kostela, abychom je mohli před vánočními svátky navštívit a posloužit jim svátostmi.

Úmysly, na které budou obětovány mše svaté v prvním čtvrtletí nového roku, jsou zapisovány v sakristii farního kostela a také ve farní kanceláři.

BETLÉMSKÉ SVĚTLO

Díky skautům putuje až k nám světlo z Betléma. Slavnostní předání BETLÉMSKÉHO SVĚTLA bude při zahájení mše svaté v kostele sv. Mořice v neděli 17. 12. v 10.15 hod. Přivezou ho vlčata a světlušky, skauti a skautky, roveři a rangers ze 7. oddílu sv. Dominika Savia a 14. oddílu sv. Františka z Assisi ze skautského střediska Mirka Svobody. Světlo si můžete o 3. adventní neděli i během následujících dnů vzít do svých domovů. Bude přineseno a bude hořet také v ostatních kostelích a kaplích.

V tomto týdnu jste srdečně zváni:

  • V pondělí večer v 18 hod. na Adventní flétnový koncert v kostele sv. Jana Křtitele
  • V úterý dopoledne na setkání seniorů v Centru pro rodinu
  • Ve středu na Večer chval v dolní kapli arcibiskupského gymnázia

Prosíme zapojte se:

  • Do přípravy vánoční výzdoby v našich kostelích
  • Do služby u JESLIČEK
  • Do TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY (Přihlaste se v sídle Charity Kroměříž, jako vedoucí skupinek koledníků)

Informace jsou ve farním týdeníku TRIO EXPRES.