MODLITBA ZA VYSLYŠENÍ
(pro soukromou pobožnost)

Bože, náš nejlaskavější Otče!
Klaníme se ti, děkujeme ti za to,
že jsi nám skrze svého služebníka
Antonína Cyrila Stojana ukázal
požehnání křesťanské víry a činorodé lásky.
S důvěrou tě prosíme: obnov a upevni
v našem národě svatou víru a mravnost.
Posiluj věrnost rodičů, dětí
a osob tobě zasvěcených v jejich povolání.
Sešli své světlo a sílu těm,
kteří životem bloudí a hledají štěstí.
Uzdrav naše nemocné
(zvláště arcibiskupa Jana Graubnera).
Učiň to, prosíme,
na přímluvu našeho lidumilného
arcipastýře Antonína Cyrila.
Dopřej nám milost,
abychom ho směli uctívat jako světce,
kterého jsi oslavil i zázrakem.
Bože, oslav své jméno skrze Krista,
našeho Pána. Amen.
Svatá Panno Maria, Matko církve
a Královno rodin, oroduj za nás!
Svatí Cyrile a Metoději,
ochráncové Evropy, orodujte za nás!