v Římskokatolické farnosti sv. Mořice v Kroměříži

10. 4. – KVĚTNÁ NEDĚLE:

farní kostel sv. Mořice     7:45, 10:15 hod.

kaple svatého Kříže        7:30 hod.    ( v 16:30 hod. – Křížová cesta)

kostel sv. Jana Křtitele    18:00 hod.   ( v 17:30 hod. – Křížová cesta)

11. 4. – PONDĚLÍ: kaple svatého Vincence 6:00 hod.

kaple svatého Kříže        11:30 hod.

kostel sv. Jana Křtitele    18:00 hod.(následuje Křížová cesta městem)

12. 4. – ÚTERÝ: kaple svatého Vincence 6:00 hod.

kaple svatého Kříže        11:30 hod.

farní kostel sv. Mořice     17:00 hod.

13. 4. – STŘEDA: kaple svatého Vincence 6:00 hod.

kaple svatého Kříže        11:30 hod.

farní kostel sv. Mořice     17:00 hod.

14. 4. - ZELENÝ ČTVRTEK:

kaple svatého Kříže        17:00 hod.

farní kostel sv. Mořice     18:00 hod.

15. 4. – VELKÝ PÁTEK:

farní kostel sv. Mořice     7:30 hod. – RANNÍ CHVÁLY A ČETBA

farní kostel sv. Mořice     15:00 hod.Korunka k Božímu milosrdenství

a Křížová cesta

kaple svatého Kříže        15:00 hod.  (velkopáteční obřady)

farní kostel sv. Mořice     18:00 hod.  (velkopáteční obřady)

16. 4. – BÍLÁ SOBOTA:

farní kostel sv. Mořice     7:30 hod. – RANNÍ CHVÁLY A ČETBA

farní kostel sv. Mořice     15:00 hod.Korunka k Božímu milosrdenství

kaple svatého Kříže        20:00 hod.  (obřady velikonoční vigilie)

farní kostel sv. Mořice     21:00 hod.  (obřady velikonoční vigilie)

17. 4. – Slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ:

farní kostel sv. Mořice     7:45, 10:15 hod.

kaple svatého Kříže        7:30 hod.

farní kostel sv. Mořice     15:00 hod.Korunka k Božímu milosrdenství

kostel sv. Jana Křtitele    18:00 hod.

18. 4. – Pondělí v oktávu velikonočním:

farní kostel sv. Mořice     7:45 hod.

kaple svatého Kříže.       7:30 hod.

kaple svatého Vincence  8:00 hod.

farní kostel sv. Mořice     15:00 hod. – Korunka k Božímu milosrdenství

kostel sv. Jana Křtitele    18:00 hod.