Stojanovo náměstí 5/3, 76701 Kroměříž 573 338 952 fakromeriz-smo@ado.cz

PROGRAM MISIÍ ve farnosti sv. Mořice Kroměříž – 4.–11. 6. 2023

„... aby měly život a měly ho v hojnosti“. (Jan 10,10)

 

Neděle 4. 6. - Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

  7.45          sv. Mořic     Mše svatá s misijním kázáním

10.15          sv. Mořic    Mše svatá s misijním kázáním

17.00          sv. Jan        Pobožnost + katecheze pro ženy

18.00          sv. Jan        Mše svatá s misijním kázáním

 

Pondělí 5. 6. – památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka

18.00          sv. Mořic    Mše svatá s misijním kázáním (Něco je nalomené)

 

Úterý 6. 6.

17.00          sv. Mořic    Mše svatá s misijním kázáním (Vrátím se k Otci)

17.50          sv. Mořic    Katecheze pro muže

 

Středa 7. 6.

  9.00          P. Maria      Program pro CZŠ KM

18.00          sv. Jan        Mše svatá nejen pro studenty (Co s naší touhou žít?)

19.00          sv. Jan        Modlitba chval

 

Čtvrtek 8. 6. – Slavnost TĚLA A KRVE PÁNĚ

  8.00          sv. Mořic    Mše svatá s misijním kázáním (Čemu věřit?)

17.00          sv. Mořic    Eucharistická slavnost s adorací (Pojďme slavit)

 

Pátek 9. 6.

  9.30          sv. Mořic    Mše svatá + svátost pomazáním nemocných (Proč utrpení?)

17.00          sv. Jan        Mše svatá + obnova manželských slibů (Láska nezanikne)

 

Sobota 10. 6.

  8.00          sv. Mořic    Mše svatá s misijním kázáním (Dokážu se modlit?)

17.30          sv. Mořic    Novéna k Matce ustavičné pomoci

18.00          sv. Mořic    Mše svatá s misijním kázáním (Hle, tvoje Matka)

 

Neděle 11. 6. – 10. neděle v mezidobí

  7.45          sv. Mořic     Mše svatá s misijním kázáním (Co po misiích?)

10.15          sv. Mořic    Mše svatá s misijním kázáním (Kříž je znakem spásy)

 

SVÁTOST SMÍŘENÍ od úterý do pátku dvě hodiny před večerní mši svatou.

 

Misie ve farnosti – doba milosti, čas udělat více pro svůj vztah k Bohu.

Udělejme vše pro to, abychom se mohli během celého týdne účastnit bohoslužeb, katechezí a setkání. Otevřeme se přijetí svátostí.