Stojanovo náměstí 5/3, 76701 Kroměříž 573 338 952 fakromeriz-smo@ado.cz

Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNĚ V PDF

Farní týdeník TRIO EXPRES


Dnes večer je adorace v kostele sv. Mořice v 19 hod.

Minulou neděli jste při sbírce na církevní školy v diecézi věnovali 35 085 Kč. „Pán Bůh zaplať.“

Dnes odpoledne jste zváni na májovou pobožnost v 15 hod. u kaple sv. Floriána ve Štěchovicích.

SVÁTKY V TÝDNU

Čtvrtek 30. 5. – slavnost TĚLA A KRVE PÁNĚ

(věřícím se doporučuje účast na mši svaté)

Pátek 31. 5. – svátek Navštívení Panny Marie

Sobota 1. 6. – památka sv. Justina, mučedníka, Mezinárodní den dětí

Blíží se kněžské svěcení. Pamatujme v modlitbě na našeho jáhna Josefa Kvapilíka. Připravujeme primici a je potřeba mnoho ochotných rukou, abychom uklidili prostor kolem kostela a na zahradě, a připravili posezení pro účastníky primice. Děkujeme všem, kdo pomáháte a prosíme zapojte se další. Hlaste se ve farní kanceláři. Tam se také zapisujte na autobus, který pojede na kněžské svěcení do Olomouce.

Na hmotné zajištění primice je vyčleněna pokladnička v kostele sv. Mořice u vstupu do kaple Panny Marie Bolestné. Děkujeme za každý váš dar.

Další informace najdete v našem farním týdeníku.

Mnozí víte, že Otec Bohumil Kundl, místoděkan a duchovní správce farnosti Panny Marie je v nemocnici. Má k dispozici výbornou péči, po které bude potřebovat delší rekonvalescenci. Prosíme o respektování soukromí. Po dobu nemoci ho nekontaktujte. O to víc na něj pamatujme v modlitbě.

Snažíme se propojit farnosti, aby pořad bohoslužeb v nejbližší dny zůstal zachován, jak ve farnosti Panny Marie, tak v naší farnosti sv. Mořice. Prosím sledujte farní zpravodaj a webové stránky farnosti. Případné změny budou zavčas oznámeny.

Jedna změna nastane v tomto týdnu, a to ve čtvrtek, kdy je slavnost Těla a Krve Páně. Už v minulých letech, jsme tuto slavnost prožívali společně. Tak tomu bude i letos. Všichni jste srdečně zváni ve čtvrtek 30. května na mši svatou v 18 hod. do kostela Panny Marie. Po mši svaté nebude průvod. Zůstaneme v kostele a společně prožijeme adoraci zakončenou svátostným požehnáním. Kromě mše svaté v klášteře sester sv. Kříže, která je v 11.30 hod., jsou ostatní bohoslužby zrušeny. Nebude mše svatá ve čtvrtek ráno v kostele Panny Marie a nebude mše svatá večer v našem kostele sv. Mořice.