Stojanovo náměstí 5/3, 76701 Kroměříž 573 338 952 fakromeriz-smo@ado.cz

KVĚTNÁ NEDĚLE

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNĚ V PDF

Farní týdeník TRIO EXPRES


Dík patří všem, kdo jste dnes přinesli schránky s postní almužnou. Kéž vám Pán vaše postní úsilí bohatě odmění.

Velké poděkování patří všem ženám, které napekly a přinesly koláče a cukroví na páteční poutní slavnost v kostele sv. Mořice, a všem, kdo se jakýmkoliv způsobem zapojili při přípravě a průběhu celé slavnosti – zvláště při liturgii, výzdobě, úklidu a vytváření zázemí pro poutníky. Upřímné „Pán Bůh zaplať“ také každému z vás za vaše modlitby a oběti za Boží požehnání pro všechny poutníky a celou farnost.

Přijměte pozvání studentů arcibiskupského gymnázia na tradiční KŘÍŽOVOU CESTU. Tentokrát nebudeme putovat městem, ale křížová cesta budekostele sv. Jana Křtitele v pondělí 25. března v 19 hod.

Pozor na změnu bohoslužeb: Ve středu bude mše svatá v 17 hod. v kostele sv. Mořice.

Vstupujeme do Svatého týdne. Věnujte pozornost farnímu zpravodaji. Najdete v něm nejen pořad bohoslužeb o Velikonocích, ale také pozvání na adorace a chvíle společné i soukromé modlitby během svátečních dnů. Pořad bohoslužeb ve Svatém týdnu je také na vývěsce a na webových stránkách naší farností.

Využijte příležitosti ke svaté zpovědi před Velikonocemi. V kostele sv. Mořice se bude zpovídat v pondělí, v úterý a ve středu od 15 do 17 hod.

Zapište se prosím na stráž u Božího hrobu. Formulář je ve farním kostele sv. Mořice. Pokladnička u Božího hrobu slouží na podporu křesťanů ve Svaté zemi, kteří jsou ve velmi obtížné situaci.

Za týden je slavnost Zmrtvýchvstání Páně – Hod Boží velikonoční.

Při dopoledních bohoslužbách bude žehnání pokrmů ke svátečnímu stolu.

O slavnosti Zmrtvýchvstání Páně se koná sbírka na služné duchovních.

K tomu slovo otce arcibiskupa:

Drazí bratři a sestry,

obracím se na vás s prosbou, abyste – stejně jako v loňském roce – dle svých možností přispěli na služné našich kněží. V loňském roce se při této sbírce vybralo 9,6 milionu korun a tato částka nám pomohla doplnit prostředky z hospodářské činnosti i jiných zdrojů na zajištění chodu naší diecéze. Upřímné díky

arcibiskup Josef Nuzík