Stojanovo náměstí 5/3, 76701 Kroměříž 573 338 952 fakromeriz-smo@ado.cz

2. neděle v mezidobí

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNĚ V PDF


Dnes večer bude adorace v kostele sv. Mořice v 19 hod.

Pamatujme v modlitbě na Mons. Josefa Hrdličku, emeritního pomocného biskupa olomouckého, který v pátek 19. ledna slaví narozeniny.

Za týden je 3. neděle v mezidobí, kterou z podnětu papeže Františka slavíme jako NEDĚLI BOŽÍHO SLOVA. Sbírka příští neděli bude na podporu biblického apoštolátu. Více o tom ve farním týdeníku.

Velký dík patří všem, kdo se zapojili do Tříkrálové sbírky – dětem, mládeži, dospělým – tedy všem koledníkům, organizátorům sbírky i vám všem, kteří jste věnovali nebo ještě věnujete svůj dar. Kéž vám to Bůh bohatě odmění. Možnost dát svůj dar do pokladničky Tříkrálové sbírky končí tuto neděli. Dále je možno přispívat darem přímo na účet Tříkrálové sbírky (viz www.trikralovasbirka.cz).

Ve čtvrtek 18. ledna je památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů.

Od 18. do 25. ledna prožíváme Týden modliteb za jednotu křesťanů. Modleme se intenzivně s celou církví na tento úmysl. Připravujeme i ekumenickou bohoslužbu. Termín bude oznámen příští neděli.

Další informace jsou ve farním týdeníku.