Stojanovo náměstí 5/3, 76701 Kroměříž 573 338 952 fakromeriz-smo@ado.cz

28. neděle v mezidobí

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNĚ V PDF

AKTUÁLNÍ FARNÍ LIST TRIO EXPRES


„Pán Bůh zaplať“ za vaše dary při dnešní sbírce na potřeby farnosti.

Dnes večer bude adorace v kostele sv. Mořice v 19 hod.

SVÁTKY V TÝDNU

Úterý 17. 10. – památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka

Středa 18. 10. - svátek sv. Lukáše, evangelisty

V pátek 20. října při mši svaté v 11 hod. v kostele sv. Mořice udělí biskup Mons. Antonín Basler svátost biřmování studentům Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži. Provázejme je svými modlitbami.

Za týden slavíme Misijní neděli. Koná se sbírka na misie. Dopis národního ředitele Papežských misijních děl je v našem farním týdeníku. Obsahuje i informace o využití sbírky. Ve farním zpravodaji najdete i pozvání připojit se k Misijnímu mostu modlitby v předvečer Misijní neděle. Během týdne budou i Misijní kalendáře. Svým darem za kalendář podporujete projekty Papežského misijního díla dětí. Složenka je uvnitř kalendáře.

Znovu připomínám naši pouť do Štípy tuto sobotu 21. října. Jdeme prosit za obnovu rodin a za kněžská a řeholní povolání. Také se můžeme těšit na besedu s otcem biskupem Josefem Nuzíkem, administrátorem arcidiecéze. Máme možnost ptát se ho na to, co nás zajímá. Kéž se účastníme pouti v hojném počtu. Ještě se můžete přihlásit na autobus, který odjíždí od kostela sv. Jana ve 14 hod. Pro děti je do začátku mše svaté připraven alternativní program.

Upozornění: V sobotu 21. října, kdy jedeme na pouť, nebude mše svatá v kapli na Malém Valu.