POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNĚ V PDF

AKTUÁLNÍ FARNÍ LIST TRIO EXPRES


Sestry a bratři, minulou neděli jsme slavili pouť ke cti sv. Mořice a jeho druhů. Děkuji všem, kdo jste jakkoli pomáhali s přípravou a organizací pouti – jak při liturgii, tak při společenském setkání.

Dnes večer bude adorace v kostele sv. Mořice v 19 hod.

V pondělí je památka svatých andělů strážných. Ve středu památka sv. Františka z Assisi, v sobotu památka Panny Marie Růžencové.

V měsíci říjnu jsme zvláště zváni ke společné modlitbě růžence. Můžeme se modlit růženec před každou mší svatou. Znamená to přijít o půl hodiny dříve. Přicházejte v hojném počtu a pamatujte na společnou modlitbu růžence také doma v kruhu rodiny.

Ve čtvrtek bude po mši svaté adorace za posvěcení kněží a za kněžská a řeholní povolání.

V pátek bude v kapli na Malém Valu po ranní mši svaté výstav Nejsvětější svátosti do 13.30 hod. Všichni jste srdečně zváni k tiché modlitbě. Příležitost ke svaté zpovědi bude v kostele sv. Mořice odpoledne od 15 do 17 hod.

Příští neděli po mši svaté v 10.15 hod. můžete ochutnat kaši, kterou organizace Mary´s Meals zajišťuje ve školách dětem z nejchudších zemí, a při tom finančně podpořit tuto iniciativu.

Zemřel pan Oldřich Svoboda. Rozloučení je plánováno v pátek 6. října při mši svaté ve 13.30 hod. v kostele sv. Mořice.

V sobotu 21. října jedeme na děkanátní pouť do Štípy. Přihlaste se na autobus a využijte možnosti položit dotazy otci biskupovi. Bližší informace jsou ve farním zpravodaji.

Velký dík patří našim ministrantům. Spolu s ministranty farnosti Panny Marie vytvořili dva týmy, účastnili se v Olomouci Svatováclavského turnaje ve florbalu a přivezli zlatý a stříbrný pohár. Přečtěte si o tom v našem farním týdeníku. Děkujeme Martinu Kvapilíkovi a Arnoštu Bekárkovi za celoroční vedení ministrantů. Díky i rodičům, kteří kluky podporují, a zvláště při větších akcích pomáhají.