POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNĚ V PDF


Minulou neděli jste ve sbírce na potřeby farnosti věnovali 19 310 Kč. Všem dárcům „Pán Bůh zaplať“.

Dnes večer bude adorace v kostele sv. Mořice od 19 hod.

Pamatujme v modlitbě na arcibiskupa pražského Mons. Jana Graubnera, který v úterý 29. srpna slaví 75. narozeniny.

Jednání pastorační rady naší farnosti se uskuteční v úterý 29. srpna v 19 hod. ve společenské místnosti na vikárce.

Ve čtvrtek jste po mši svaté zváni na krátkou adoraci za posvěcení kněží a kněžská a řeholní povolání.

Příležitost ke svátosti smíření bude v kostele sv. Mořice v pátek od 15 do 17 hod. Zveme zvláště děti a studenty.

1. září je SVĚTOVÝ DEN MODLITEB ZA PÉČI O STVOŘENÍ.

Příští neděli 3. září bude mše svatá v 10.15 hod. obětována za děti, školní mládež, studenty, rodiče, učitele a vychovatele. Dětem, které si přinesou aktovky a školní pomůcky je kněz na závěr mše svaté požehná.

Od této neděle opět vychází náš farní týdeník TRIO EXPRES. V něm jsou podrobné informace. Vezměte letáček i těm, kdo nemohou přijít do kostela a poproste je o modlitbu za církev, za farnost a za akce, které pořádáme.

Na každý týden máme ve farnosti jeden společný modlitební úmysl. Máte jej na kartičce s nápisem Modlitby na farní pastorační úmysl. Kartičku si prosím odnášejte domů a úmysl vložte do osobní či společné modlitby v rodině.   29. září uplyne 100 let od smrti arcibiskupa Antonína Cyrila Stojana, který je kandidátem blahořečení. Jako probošt působil v naší farnosti 10 let. Dal nám příklad života, hodný následování. To si chceme připomínat i v našem modlitebním úmyslu v následujících týdnech.