Stojanovo náměstí 5/3, 76701 Kroměříž 573 338 952 fakromeriz-smo@ado.cz

Slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF


Jménem otce biskupa Josefa, administrátora naší arcidiecéze, děkuji vám všem za vaše dary při dnešní sbírce na služné duchovních, nebo lidově na platy kněží. Letáček, který najdete v kostele, podrobněji vysvětluje důvod této sbírky. Obsahuje také informace, jak je možné přispět na tento účel bezhotovostní platbou z účtu. Díky za každý Váš dar.

Viz také článek na webu Arcibiskupství olomouckého:

https://www.ado.cz/2023/03/30/podporuji-svou-arcidiecezi-o-velikonocich-se-kona-sbirka-na-platy-knezi/

Dnes večer nebude adorace u sv. Mořice.

Od této neděle až do 2. neděle velikonoční, která je nedělí Božího milosrdenství, slavíme velikonoční oktáv jako jedinou slavnost Kristova zmrtvýchvstání.

Od Velkého pátku konáme novénu k Božímu milosrdenství. Korunku k Božímu milosrdenství se modlíme v kostele svatého Mořice každý den odpoledne v 15.00 hod.

Zítra v Pondělí velikonoční bude v kostele sv. Mořice mše svatá pouze ráno v 7.45 hod. Mše svatá v 10.15 hod. nebude. Večer bude mše svatá v 18 hod v kostele sv. Jana Křtitele.

Podrobnější informace jsou ve farním zpravodaji, který vyšel minulou neděli.

O dnešní slavnosti chci poděkovat vám všem, kteří jste přispěli k důstojné oslavě svátků. Děkuji všem, kteří uklízeli a zdobili kostel, kostelníkům, ministrantům a těm, kteří mají pověření podávat svaté přijímání. Děkuji varhaníkům, velké i malé schole, lektorům a zpěvákům pašijí. Děkuji ministrantům, kteří chodili klepat. Děkuji těm, kteří vedli společné modlitby, drželi stráž u Božího hrobu nebo zajistili hlídání kostela během svátečních dnů. Kéž vám Bůh odmění vaši pomoc a prokázanou službu.

Beseda s P. Ladislavem Heryánem

salesiánem a kaplanem vyšší odborné školy JABOK se uskuteční tentokrát v úterý 11. 4. v 18 hod. na AG. Pořádá a zve Česká křesťanská akademie a Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži.

VEČER CHVAL

Zveme vás na velikonoční večer chval ve středu 12. 4. 2023 od 19 hod. v dolní kapli Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži s kapelou Ignite Worship a řečníkem Tamarou Suchánkovou. Přijďte spolu s námi chválit našeho Pána v radosti a vděčnosti za dar spásy. Těšíme se na společný čas!

Ignite projekt, pastorační centrum AG, nadační fond Credo

Jarní mořickou akademii

zahájí P. Karel Skočovský na téma „Věřím v jednoho Boha v pátek 14. 4. po večerní mši svaté, která je v 17 hod. Na další rozpravy se můžete těšit v pátek 21. 4. (P. Vít Hlavica) a 28. 4. (jáhen Josef Zvoníček).