POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF


Dnes večer jste zváni na adoraci do kostela sv. Mořice v 19 hod.

Od 13. do 19. února probíhá na podporu rodinného života Národní týden manželství. Motto letošního NTM nese název MANŽELSKÉ KONTRASTY. Materiály, které mohou být inspirací a povzbuzením pro manželský i rodinný život, jsou dostupné na www.tydenmanzelstvi.cz.

Charita Česká republika pomáhá v Turecku a Sýrii, které zasáhlo ničivé zemětřesení. Účet Charity, na který můžete přispět: 55660022/0800, VS 118.

Z důvodu jarních prázdnin bude ve středu 15. února mše svatá v kostele sv. Mořice v 17 hod. V kostele sv. Jana Křtitele mše svatá nebude.

Za týden (19. 2.) je 7. neděle v mezidobí. Uskuteční se sbírka Haléř sv. Petra.

Charita Kroměříž děkuje všem dárcům na Tříkrálovou sbírku. Výsledky koledování překonaly očekávání. V Kroměříži a přilehlých obcích dárci přispěli částkou 337 879 Kč, v dalších obcích a městech v obvodu působnosti Charity Kroměříž lidé darovali obnos v celkové výši 1 275 564 Kč. Podrobnosti jsou na webu Charity Kroměříž:   www.kromeriz.charita.cz/trikralova-sbirka-2023/

Setkání zájemců o liturgii a hudbu

Arcidiecézní Centrum pro liturgickou hudbu zve všechny varhaníky, sbormistry, vedoucí schol i ostatní zájemce na diecézní setkání, letos s tématem „Kdo zpívá, dvakrát se modlí – a kdo vlastně zpívá?“. Uskuteční se v sobotu 18. 2. od 10 hod. ve velkém sále kurie (Biskupské nám. 2) a jeho hlavním hostem bude varhaník, skladatel, dirigent a sbormistr Karel Martínek. Od 14 hod. mše svatá v katedrále sv. Václava.