Stojanovo náměstí 5/3, 76701 Kroměříž 573 338 952 fakromeriz-smo@ado.cz

12. neděle v mezidobí

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF


Prožíváme radost, že ke službě trvalého jáhna byl včera vysvěcen pan Josef Zvoníček z naší farnosti. V liturgické službě u oltáře v chrámu sv. Mořice bude jako jáhen poprvé dnes (19.6.) při mši svaté v 10.15 hod. Tam máme příležitost mu blahopřát. Mše svatá je obětována na úmysly, které byly dány při Noci kostelů a za dobrovolníky, kteří sloužili.

Využíváme této příležitosti a chceme právě tuto neděli uspořádat Farní odpoledne. Všechny vás bratři a sestry srdečně zvu ke společnému posezení odpoledne od 14.30 hod. na farní dvůr a zahradu. Členové pastorační rady vás seznámí s tím, jaké úkoly svěřil pastoračním radám v posledním období arcibiskup Jan, jak se snažili je zvládnout, a co považují za důležité pro život našeho farního společenství.

Občerstvení je připraveno. Děkuji ženám, které napekly a přinesly koláče, cukroví a slané pečivo. Děti si mohou zahrát hry a soutěže. A všichni se můžeme těšit na chvíle prožité v jednom společenství. Přijďte a pozvěte i své přátele.

„Pán Bůh zaplať“ za vaše dary při dnešní sbírce na potřeby farnosti.

Otec arcibiskup napsal Pastýřský list k ukončení diecézní etapy synody o synodalitě. Tento pastýřský list je součástí našeho farního zpravodaje.

Ve čtvrtek 23. června je slavnost Narození sv. Jana Křtitele. Mše svatá bude v 17 hod. v kostele sv. Mořice.

V pátek je slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. Po mši svaté se koná Smírná pobožnost před vystavenou Nejsvětější svátostí.

V sobotu 25. června se koná v katedrále v Olomouci kněžské svěcení. Pamatujme na kandidáty kněžství ve svých modlitbách.

Za týden je 13. neděle v mezidobí.

Děti, přineste po mši svaté kartičky, které jste sbíraly během školního roku. Připište jméno a třídu, aby pro vás paní katechetka mohla připravit odměnu. Převezmete ji příští neděli.

V pondělí 20. 6. vystoupí v kostele sv. Mořice v rámci FORFESTU 2022 Dětský a mládežnický sbor „PERMONÍK“ z Karviné. Začátek koncertu je ve 20 hod. Všichni jste srdečně zváni.

Základní umělecká škola Kroměříž zve ve středu 22. 6. od 18 hod. do kostela sv. Mořice na varhanní koncert svých bývalých absolventů ze třídy Mgr., Bc. Lenky Voňkové, DiS. et DiS.

Informace o nejbližších poutích, koncertech a dalších akcích najdete ve farním zpravodaji.