Stojanovo náměstí 5/3, 76701 Kroměříž 573 338 952 fakromeriz-smo@ado.cz

5. NEDĚLE POSTNÍ

„Pán Bůh zaplať“ za vaše dary při dnešní sbírce na potřeby farnosti.

Dnes 18. března si připomínáme 1. výročí úmrtí kardinála Miloslava Vlka.

Zítra je slavnost sv. Josefa, snoubence P. Marie.

Děkujeme všem, kdo včera přišli na brigádu a těm kdo připravili jídlo pro brigádníky. Prosíme o pomoc při přípravě pouti ještě během tohoto týdne, zvláště ve čtvrtek, kdy přivezeme hortenzie na výzdobu oltářů a v pátek při službě pro poutníky. Prosíme ženy z naší farnosti, aby pro poutníky a hosty napekly cukroví a přinesly je na proboštství nejpozději ve čtvrtek do 15:30 hod. Bližší informace jsou ve farním zpravodaji. Pozorně si vše přečtěte a podle vašich možností přijďte pomoci.

Přijměte pozvání na Pouť ke cti Panny Marie Bolestné v našem chrámu sv. Mořice v pátek 23. března. Mši svatou v 9.30 hod. bude sloužit otec arcibiskup Jan Graubner. První mše svatá je v 6.30 hod. v kapli P. Marie Bolestné. Bude ji sloužit P. Michal Pořízek, V 8.00 hod. slouží mši svatou P. Martin Sekanina, v 11.00 hod. P. Josef Říha. Během celého dopoledne se zpovídá. Také večer bude křížová cesta v 16.30 hod. a mše svatá v 17. hod. z památky P. Marie Bolestné. Informace jsou ve farním zpravodaji a na plakátě.

Za týden je Květná neděle. Přineste s sebou schránky s postní almužnou. Mše svatá v 10.15 hod. začne žehnáním ratolestí u kříže před kostelem sv. Mořice.

Od dnešního dne prožíváme Týden modliteb za mládež. Srdečně zveme mladé na Večer chval ve středu 21. března v 19 hod. a v sobotu 24. března odpoledne na Děkanátní setkání mládeže. Obě akce jsou na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži. Na Květnou neděli bude mše svatá v 10.15 hod. obětována za mládež

Biskupský delegát pro mládež, Mons. Pavel Posád se obrací na mládež s touto výzvou:

Milí mladí přátelé,

blíží se čas Květné neděle, doba, kterou sv. Jan Pavel II. věnoval právě vám mladým ke společnému setkávání. Papež František letos na něj navázal s mottem „Neboj se, Maria, neboť jsi našla milost u Boha“ (Lk 1,30). Maria je nám dávána za vzor, abychom „neměli strach“ otevřít brány svého života druhým. Rád bych vás povzbudil, ať nemáte strach a přijedete na děkanátní setkání mládeže.

Pokud uvažujete o účasti na blížícím se Světovém dni mládeže v Panamě s papežem Františkem v lednu příštího roku, prosím přihlaste se co nejdříve. Těším se na setkání s vámi.

Rád bych Vás také pozval na web signaly.cz, kde na Květnou neděli Sekce pro mládež otevírá databázi materiálů pro společenství mládeže.

Myslím na vás v modlitbách,

+ Mons. Pavel Posád

biskup delegát pro mládež